Buy Me A Coffee

Grad Štatenberg

(Štatenberg, Statenberg, Staetenburch, Stetenburch)

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Štajerska
 • Občina: Makole
 • Naselje: Stari Grad
 • Koordinate: 46°17’27,41″ N 15°41’3,42″ E

Zgodovina:

 • Grad se v zgodovinskih virih prvič pojavi leta 1241, kot Staetenburch. Zgrajen je bil vrh hriba na višini 448m. Za gradnjo se je uporabljal lapor.
 • Druga omemba je iz leta 1250, kot Stetenburch.
 • Leta 1299 izumrejo krški vazali, vitezi Rogaški, kateri so imeli v upravi grad Štatenberg.
 • V 15. stol. sta bila osem let v Turškem jetništvu Henrik in Viljem Tattenbach (Štatenberški kastelan).
 • Franc baron Tahi (lastnik Štatenberga od leta 1556) je eden izmed glavnih vzrokov sprožitve kmečkega upora leta 1573. Njegovo ravnanje s svojimi podložniki je bilo izredno kruto in neusmiljeno. Prav tako so slabo ravnali z ljudmi njegovi sinovi. Kmetje so grad osvojili a ga niso razdejali in oplenili, ker bi se s tem dejanjem zamerili cesarju pri katerem so iskali zaščito pred krivico. 
 • Leta 1575 je bil narejen popis grajskega inventarja. Vrednost je znašala 2442 zlatnikov.  
 • Grof Dizma Attems je v letih 1720-1740 pozidal nov istoimenski dvorec, stari grad pa prepustil propadu.
 • Grad je danes povsem razvaljen, na lokaciji grajske pristave (180m Z od gradu) pa danes stoji domačija. Grad je bil dodatno zaščiten z manjšo zaporno utrdbo 418m SZ od gradu. Lepo vidna je pravokotna, podolgovata 22m velika zgradba, zaščitena z dvema obrambnima jarkoma.
 • Na kmetiji pod gradom lahko vidimo še nekaj kamnoseško obdelanih kamnov, kamnite konzole vzidane na hlevu in kapitelj.
 • Grbovna plošča Elene Zrinski, soproge Franja Tahyja je vzidana v steno zvonika makolske cerkve.

Slike:

Legende:

Povzetek iz internetne strani gradovi.net

 • V ljudskem izročilu se je ohranila zgodba, ki skuša v romantično-poetični luči motivirati ta dogodek. Opisuje grofa Dizma Attemsa, ko je bil še deček. Nekoč ga je ugrabila roparska tolpa, ki jo je vodila divja Špelka. Stari grof ga je s svojimi iskal in ko ga je našel, je tolovaje pobil in Špelki otel otroka. Ko je Dizma odrasel, je odročni sivi grad zapustil in si izbral daleč proč, v ravnici ob Dravinji, prostor za svojo novo rezidenco.

Lastniki:

 • Pred letom 1241: Friderik iz Ptuja in njegova žena Heradis (pokojna v letu 1241).
 • Pred letom 1263: Vazal Rogaški (istega leta se je njegova hči odpovedala svojega deleža posestva).
 • 1299: Henrik Viltuški.
 • 1344: Ulrik in Henrik (sinova Henrika Viltuškega), sta  tega leta odkupila tudi preostali del posestva, kateri je bil v lasti Alrama II. Bistriškega.
 • 1352: Henrik Viltuški in njegovi otroci (brat Ulrik ni več lastnik).
 • 1385: Hugon VII. Devinski (ga podeduje).
 • 1399: Rajnpreht Walsee (se priženi).
 • 1451: Grofje Celjski.
 • 1456: Friderik Habsburški.
 • 1458: Štefan Prueschenk (grof Hardeški in baron Štatenberški).
 • 1487: Kastelan Viljem Tattenbach.
 • 1493: Žiga Prueschenk izroči štatenberški grad cesarju Maksimilijanu.
 • 1494: Cesar Maksimilijan proda posestvo za 10000 guldnov Žigi Prueschenku.
 • 1502: Žigov svak Ivan Turjaški.
 • 1556: Volk Engelbert proda ogrskemu plemiču Francu baronu Tahiju.
 • Do leta 1579: Cesarski upravitelji.
 • 1579: Štirje sinovi Franca Tahija.
 • 1592: Štefan Tahi proda posestvo Karlu Teufenbachu.
 • 1596: Offo Teufenbach. 
 • 1622: Trebniški.
 • ? : Tattenbachi.
 • 1681: Cesar grad proda Attemsom, ker je posestvo zasegel, zaradi zarote Tattenbachov proti njemu.
 • Pred letom 1720: Grof Dizma Attems.

Zemljevidi:

Grad Štatenberg na franciscejskem katastru iz leta 1825

Viri:

Knjige:

 • Stopar, Ivan, Dr.: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji – Med Prekmurjem in porečjem Dravinje, 1991
Follow by Email