Buy Me A Coffee

Občina Kozje

Grb občine Kozje

Grb Štajerske pokrajine

Grajske stavbe v občini Kozje

Grb občine Kozje

OPIS GRBA

Na rdečem poznogotskem ščitu s konico je upodobljen srebrn (bela) stolp stoječ na zelenem trohribu. Na stolpu je upodobljen zelen zmaj.

POMEN HERALDIČNIH SIMBOLOV 

  • Stolp: varnost in veličastnost (simbolizira stari grad Kozje).
  • Zmaj: pogumen branilec zaklada; hrabrost in zaščita (zmaj je povezan z vaško legendo).
  • Trohrib: hribovita lokacija, kjer stoji grad.

BARVE:

  • Rdeča: rubin, pravo, moč, pogum, dostojanstvo in ljubezen.
  • Srebrna: biser, čistost, čistoča, nedolžnost, modrost in veselje.
  • Zelena: smaragd, svoboda, veselje, upanje, ljubkost in zdravje.

Občina Kozje je ena od občin v Republiki Sloveniji s približno 3.000 prebivalci in središčem v Kozjem. Nastala je z izločitvijo iz dotedanje Občine Šmarje pri Jelšah leta 1994 in šteje 23 naselij. Kozje spada pod zgodovinsko Štajersko pokrajino. 

Viri

V sodelovanju z

Follow by Email