Buy Me A Coffee

Dvorec Novigrad

Dvor, dvorec, pristava

Rok Kranjc, poskus rekonstrukcije dvorca Novi Grad.

 • Po opustitvi starega gradu Erkenštajn imenovanega “Novi grad, so zgradili istoimenski dvorec Novi grad. *Valvasor domneva, da je bil grad na novo zgrajen, po opustošenju Celjskega vojskovodje Jana Vitovca leta 1437. Še danes obstaja vzhodno od lokacije nekdanjega dvorca ledinsko ime Vitovec.
 • Sinonimi: Novi Grad, Noui Grad, Novi Erkenštajn, Erkenstein, Obererckenstein, Hof Obererkenstein
 • Čas nastanka: 17. stoletje
 • EŠD: Brez vrednosti
 • Stanje: Delni sledovi
 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Sevnica
 • Naselje: Novi Grad
 • Koordinate: 46.02417, 15.21618

Zgodovina

 • Konec 17. stol.: Zaradi požara in nadaljnjega propada je bil opuščen stari grad in je bil verjetno iz njegovih ostankov zgrajen dvorec Novi Grad. 
 • 1688: Dvorec so domnevno pozidali ali obnovili baroni Tschetschkerji.
 • Druga vojna: Dvorec so med drugo vojno požgali partizani. Danes so vidne samo še skromne ruševine. Večina nekdanjih ostankov je bila porabljena za gradnjo novih objektov v okolici.

*V bližini Novega gradu se omenjajo vislice “gavge”.

*SV od dvorca stoji na strateški poziciji plato imenovan Mali Grad, kar potencialno nakazuje na dodatno izpostavljeno utrdbo.

*Obstaja možnost, da je bil dvorec zgrajen šele v 18. stol.

Slike

Rok Kranjc: Novigrad, 2016

Rok Kranjc: Novigrad, 2016

Lastniki

Nekdanja grad in dvorec sta spadala pod isto posestvo, zato so lastniki isti. 

 • 1606: Jurij in Gašper Scheyer.
 • Pred 1614: Elizabeta Apfaltrer.
 • 1614: Andrej pl. Tschetschker.
 • Pred 1618: Adam Valvasor.
 • 1618: Wolf Engelbert pl. Tschetschker.
 • Pred 1681: Krški škof Johann.
 • ?: Sigmund Tschetschker.
 • 1682: Wolf Engelbert pl. Gall (polovica posestva).
 • 1688: Janez Adam pl. Gall.
 • Pred 1694: Izabela in Jošt Ferdinand pl. Gusič.
 • 1694: Franc Engelbert pl. Tschetschker.
 • 1703: Janez Sigrid.
 • 1799: Jožefa Barbara Eržen.
 • 1740: Franc.
 • Pred 1766: Janez Anton in Marija Ana Bosizio.
 • 1766: Sigmund baron Gall.
 • 1779: Karl Sigmund Gall.
 • 1821: Cecilija roj. Wernegkh.
 • 1824: Janez Nepomuk pl. Buset.
 • 1838: Jožef Maksimilijan Posch.
 • 1843: Terezija Posch.
 • 1846: Jožef Jüttner z Dunaja.
 • 1856: Ludvik baron Valois.
 • 1866: Vincenc Harth.
 • 1870: Adalbert grof Lazansky in žena Marija Posch.
 • 1870: Adolf grof Meravigli Crivelli.
 • ?:  Dr. A. Müller.
 • ?: M. Mayerhofer in dunajski stavbenik Franc Oberhauser.
 • ?: Luiza Bergmüller.
 • ?: Ludvik Allmayer pl. Astern.
 • 1904: Anton Hočevar.
 • Pred 1937: Napoleon pl. Spun Strižič iz Zagreba.

Zemljevidi

Reambulančni kataster za Kranjsko, 1867-1882

Franciscejski kataster za Kranjsko 1825

Viri

Knjige

 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, Dolenjska – druga knjiga, med Bogenšperkom in Mokricami, 2001.
 • Leksikon dravske banovine, 1937.
 • Boštanj 800 let, 1998.

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email