Dvorec Novigrad

(Novi Grad, Novi Erkenštajn, Obererckenstein)

Rok Kranjc, poskus rekonstrukcije dvorca Novi Grad.

 • Po opustitvi starega gradu Erkenštajn so zgradili istoimenski dvorec Novi grad, kateri je prevzel njegovo ime. Zanimivo pri tem je, da se je tudi sam grad imenoval Novigrad (Valvasor domneva, da je bil grad na novo zgrajen, po opustošenju Celjanov leta 1437).

Lokacija:

Emblem občine Sevnica

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Dolenja Kranjska
 • Občina: Sevnica
 • Naselje: Novi Grad
 • Koordinate: 46°1’26,96″ N 15°12’58,15″ E

Grb Kranjske pokrajine

Zgodovina:

 • Konec 17. stol. je bil zaradi požara in nadaljnjega propada  opuščen stari grad. Iz njegovih ostankov je bil verjetno zgrajen dvorec Novi Grad.
 • Dvorec so pozidali ali obnovili baroni Tschetschkerji pred letom 1688.
 • Dvorec je bil med drugo vojno požgan in izropan tako, da so danes vidne samo še skromne ruševine. Večina nekdanjih ostankov je bila porabljena za gradnjo novih objektov v okolici.

Slike:

Rok Kranjc: Novigrad, 2016

Rok Kranjc: Novigrad, 2016

Lastniki:

Grad in dvorec sta spadala pod isto posest tako, da so tudi lastniki isti. Dvorec se domneva, da je bil zgrajen v 17. stol. zato popis lastnikov od 17. stol. naprej.

 • 1606: Jurij in Gašper Scheyer.
 • Pred letom 1614: Elizabeta Apfaltrer.
 • 1614: Andrej pl. Tschetschker.
 • Pred letom 1618: Adam Valvasor.
 • 1618: Wolf Engelbert pl. Tschetschker.
 • Pred letom 1681: Krški škof Johann.
 • Sigmund Tschetschker.
 • 1682: Wolf Engelbert pl. Gall (polovica posestva).
 • 1688: Janez Adam pl. Gall.
 • Pred letom 1694: Izabela in Jošt Ferdinand pl. Gusič.
 • 1694: Franc Engelbert pl. Tschetschker.
 • 1703: Janez Sigrid.
 • 1799: Jožefa Barbara Eržen.
 • 1740: Franc.
 • Pred letom 1766: Janez Anton in Marija Ana Bosizio.
 • 1766: Sigmund baron Gall.
 • 1779: Karl Sigmund Gall.
 • 1821: Cecilija roj. Wernegkh.
 • 1824: Janez Nepomuk pl. Buset.
 • 1838: Jožef Maksimilijan Posch.
 • 1843: Terezija Posch.
 • 1846: Jožef Jüttner z Dunaja.
 • 1856 : Ludvik baron Valois.
 • 1866: Vincenc Harth.
 • 1870: Adalbert grof Lazansky in žena Marija Posch.
 • 1870: Adolf grof Meravigli Crivelli.
 • ? :  Dr. A. Müller.
 • ? : M. Mayerhofer in dunajski stavbenik Franc Oberhauser.
 • ? : Luiza Bergmüller.
 • ? : Ludvik Allmayer pl. Astern.
 • 1904: Anton Hočevar.
 • Med vojnama: Napoleon pl. Spun Strižič iz Zagreba.

Zemljevidi:

Reambulančni kataster za Kranjsko, 1867-1882

Franciscejski kataster za Kranjsko 1825

Viri:

Knjige:

 • Ivan Stopar, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, Dolenjska – druga knjiga, med Bogenšperkom in Mokricami, 2001.

Splet:

Follow by Email