Buy Me A Coffee

Lepi Dob

Lepi Dob

Janez Vajkard Valvasor: Lepi Dob, 1689

 • Janez Vajkard Valvasor o izvoru imena Lepi Dob pravi tako: Kranjsko ime Lepedob se navezuje na prikupno lego tega kraja, saj je grad zgrajen na precej dobrih in plodnih tleh ali zemlji.
 • Dob je vrsta hrasta po katerem se imenuje veliko lokacij po Sloveniji (Dob – ova, Dob – rava, Dob – je…). Od tod najverjetneje izvor imena.
 • Sinonimi: Lepi Dob, Lepi Dub, Lepe Dob, Schanaych, Schonaych, Schonaich, Aichelburg, Schänaÿch, Schöinaych
 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Sevnica
 • Naselje: Jelovec
 • Koordinate: 45.99316, 15.22124

Zgodovina

 • 13. stol.: Omenjajo se vitezi Aichelburgi iz utrjenega stolpastega dvora Aichelburg na lokaciji kasnejšega dvorca Lepi Dob.
 • 17. stol.: Valvasor omenja, da je dvorec Lepi Dob pogorel (stari Aichelburg?) in kmalu za njim pristava ob reki Mirni. Na njegovi upodobitvi ni povsem jasno ali gre za starejšo utrjeno zgradbo iz 16. stol. ali novozgrajeno po požaru.
 • 1783: Baron Franc Anton Mordachs združi gospostvo Lepi dob z Boštanjem.
 • 1943: Dvorec požgejo partizani. Domačini porabijo ostanke za gradnjo domov.

Lastniki

 • Do 1653: Janez baron Kheysl.
 • 1653: Jurij pl. Žiga Aichelburg.
 • ?: Po smrti Jurija ga prevzame njegova vdova Ana Judita.
 • 1783: Baron Franc Anton Mordachs.
 • 1785: Baron Franc Ksaver Lichtenhurn.
 • 1804: Vincenc pl. Klosenau.
 • 1844: Grofica Ivana Coronini – Cronberg.
 • 1847: Janez Krstnik in Ludvik Gutmannsthal – Benvenutti.
 • 1882: Baron Franc Mayr Melnhof.
 • 1886: Grof Adalbert Kottulinsky.
 • 1903: Dr. Ivan Šušterčič.
 • Pred drugo vojno: Dr. Kobal iz Ljubljane.

Zemljevidi

Vojaška karta Habzburžanov iz obdobja med letoma 1763 in 1787

Franciscejski kataster za Kranjsko, 1825

Viri

Knjige

 • Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske, 1689.
 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – II. Dolenjska. 2. knjiga: Med Bogenšperkom in Mokricami, 2001.

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email