Buy Me A Coffee

Dvor Jevše

(Jevše, Jelše, Jelša, Erlachhof)

 • Dvor je ime najverjetneje dobil po Jelšah, rodu listopadnih dreves iz družine brezovk.

Lokacija:

Emblem občine Sevnica

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Dolenja Kranjska
 • Občina: Sevnica
 • Naselje: Lukovec (zaselek Jevše)
 • Koordinate: 45°59’56,94″ N 15°18’13,36″ E

Grb Kranjske pokrajine

Zgodovina:

 • Dvor se omenja šele leta 1746. Stavbena zasnova pa je iz 16. stol.
 • Dvor stoji v naselju Lukovec, katero se omenja že v 12. stol., kot Rospach.
 • Dvor se ponaša s polkrožnim kamnitnim kapitelom in  sklepnikom poudarjenim vhodnem portalu z inicialkami FS, ter letnico 1787. Ohranjenih je tudi še nekaj baročnih okenc. Ob zgradbi stoji še tudi delno ohranjena cisterna.

Slike:

Dvor Jevše 2020

Dvor Jevše 2020

Lastniki:

 • 1746: Marija Konstanca pl. Wolvitz.
 • 1756: Barbara Čermelj in njen sin Franc.
 • 1802: Karel Smrekar (upravitelj Teriške vasi).
 • 1824: Baron Janez Nepomuk Buseth.
 • 1826: Grof Franc Hohenwart in sin Karel (gubernijski svetnik).
 • 1858: Baron Ludvik Valois iz Ulma.
 • 1869: Emil Jünger iz Kopenhagna.
 • 1870: Alida Grote Kruseman.
 • 1873: Polkovnik Prokop Pollak in žena Berta.
 • 1878: Gustav Maurer.
 • 1902: Matija Hočevar iz Velikih Lašč, Franc Pirker in Jožef Klun.

Zemljevidi:

Franciscejski kataster 1823 – 1869

Viri:

Knjige:

 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, 2001
 • Krajevna skupnost Boštanj: Boštanj 800 let, 1998
Follow by Email