Buy Me A Coffee

PORTFOLIO

Rok Kranjc se že petnajst let ljubiteljsko ukvarja z raziskovanjem srednjeveške zgodovine, pri čemer se osredotoča izključno na zgodovino slovenskega ozemlja. Ljubezen do zgodovine in želja po spoznavanju srednjeveškega življenja na slovenskih tleh ga je popeljala na teren in tako je obiskal že več kot tristo še obstoječih in tudi nekdanjih grajskih objektov. Pri raziskovanju, spoznavanju, analiziranju in izrisu objektov in takratnih naselij si pomaga z deli slovenskih zgodovinarjev, predvsem Janeza Vajkarda Valvasorja, Igorja Sapača, Ivana Stoparja, Curk Jožeta ter s povezovanjem s somišljeniki v Sloveniji in tujini. Svoja opažanja, ugotovitve in predvidevanja s svinčniki in flumastri skrbno izriše na papir. Pri delu si pomaga z računalniškima programoma SketchUp in Photoshop. Z izrisovanjem rekonstrukcij gradov in dvorcev želi približati bogato srednjeveško zgodovino širšemu prebivalstvu. Največji izziv mu predstavlja spoznavanje in izrisovanje grajskih stavb, ki jih lahko danes opazujemo zgolj v ruševinah ali v zabeleženih opisih. Navdušenje nad omenjenim zgodovinskim obdobjem izraža tudi s sodelovanjem na več kot sedemdesetih srednjeveških turnirjih in prikazih bitk ter s proučevanjem grbov (heraldika). Do sedaj je razstavljal v knjižnici Miklova hiša v Ribnici, v hotelu Splavar v Brežicah, v Valvasorjevi knjižnici Krško, Mladinski center Brežice.

OSEBNI GRB

Na črnem poznogotskem ščitu s konico je upodobljena zlata bukev.

HERALDIČNI SIMBOLI

 • Bukev simbolizira: strpnost, poznavanje zgodovine.

BARVE

 • ZLATA: topaz, veličastnost, ugled, vrhovnost, dostojanstvo in bogastvo.
 • ČRNA: diamant, stanovitnost, ponižnost in mir.

SODELOVANJA IN NASTOPI

TURNIRJI

 • Trg Ljubljana, grad Bled, grad Brestanica, grad Sevnica, Šentrupert, grad Ptuj, letališče Cerklje, Ajdov gradec pri Sevnici, kino Kranj, fašjenk Dobova, Čateške toplice, grad Ribnica, grad Brežice, Slovenske Konjice, Vesela Gora, Turnišče pri Ptuju, grad Žužemberk, trški dnevi Tolmin.

TUJINA

 • Susedgrad, Koprivnica, Trogir, Samobor, Sveta Helena, Stubica, Zelingrad.

OSNOVNE ŠOLE

 • Osnovna šola Brežice, osnovna šola Bizeljsko.

VRTCI

 • Vrtec Najdihojca v Dobovi, vrtec Pišece, vrtec Brežice in vrtec Leskovec pri Krškem.

RAZSTAVE

 • Razstava v Valvasorjevi knjižnici Krško 
 • Razstava v mladinskem centru v Brežicah
 • Razstava v gostilni Splavar v Brežicah                                               
 • Razstava v knjižnici Miklova hiša v Ribnici                                   

OSEBNA OPREMA

IZDELOVANJE GRBOV

 • Osebni grbi

Osebni grb

Osebni grb

Osebni grb

Osebni grb

 • Društveni grbi

Druščina Najplemenitejših Brežiških Banditov

Slovenski viteški red Viridi Hedera

V sodelovanju z

Follow by Email