Dvorec Brajtenav

(Zalog, Zalogso, Salog, Jelouski grad, Zalogso, Breitenau, Brajtenav, Brajttenav, Preytenaw)

 • Po Valvasorju naj bi dvorec dobil slovensko, kot tudi nemško ime po široki livadi ali za logom (gozdom).

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Straža
 • Naselje: Zalog 
 • Koordinate: 45°47’48,44″ N 15°6’43,54″ E

Zgodovina:

 • Verjetno je že v 12. stol. na lokaciji nekdanjega dvorca stal stolpast dvor.
 • Prva posredna omemba dvorca sega v leto 1180, ko se omenja vitez Bertold de Praneouege.
 • Dvorec se prvič neposredno omenja leta 1351, kot “turen gen Praytenaw” stolp pri Prečni?
 • Lastniki Gallenbergi so stolpast dvor razširili in povečali v razkošni renesančni dvorec.
 • Valvasor omenja, da je vdova, Hansa Jakoba Portikha vse premoženje zavila v stare cape in jih poskrila po dvorcu in so po njeni smrti novi lastniki še dolgo časa odkrivali njene skrivne kotičke polne denarja. 
 • 904m SV od dvorca so arheologi odkrili dvignjen plato na katerem so vidni sledovi srednjeveške otoške utrdbe, katera je bila obdana z vodo. 
 • Med drugo vojno so dvorec izropali Italijani. Leta 1943 pa dokončno partizani in domačini, nato so ga zažgali, ruševine pa porabili za gradnjo svojih domov. Danes so od njega ostali le delni sledovi.

Slike:

Lastniki:

 • 1180: Vitez Bertold de Praneouege
 • 1385: Ulrik Plessl
 • 1413: Mertlajn Plessl von Preytenaw
 • 1436: Herman Mertlein
 • 16. stol.: Gallenberg
 • 1555: Florijan pl. Scharff
 • ? : Sidonija pl. Moscon
 • ? : Janez Jakob pl. Jurič
 • ? : Novomeški kapitelj
 • 1638: Peter pl. Portikha
 • ? : Hans Jakob Portikha
 • Franc Portikha
 • 1719: Baron Ivan Adam Gall

Zemljevidi:

Franciscejski kataster za Kranjsko (1823-1869)

Viri:

Knjige:

 • Ivan Stopar: Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana.
 • Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske, 1689
Follow by Email