Buy Me A Coffee

Grad Štrlek

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Šmarješke Toplice
 • Naselje: Šmarješke Toplice
 • Koordinate: 

             Geografska širina: 45,865119

             Geografska dolžina: 15,236187

Zgodovina:

 • Prva neposredna omemba gradu sega v leto 1247, kot “Strallek”(grad je bil zgrajen pred prvo pisno omembo). Zgradila sta ga brata Rudolf in Friderik z gradu Slepšek pri Mokronogu in ga prepustila v upravo vitezom Stralekaerjem. Freisinški škof Konrad je gradnji oporekal in zahteval njegovo porušenje, do katere ni prišlo, ker je imel to posest v fevdu koroški vojvoda Ulrik III.
 • Leta 1267 se je vojvoda Ulrik III. odpovedal svojemu fevdu v korist bratoma, kot tudi škof, ki si je premislil in jima dovolil grad obdržati.
 • Leta 1306 je bil grad iz neznanega razloga opuščen. Lastniki Straleckerji so se ali preselili na bolj ugodno lokacijo, ali pa izumrli. Po zakoniti pogodbi je grad postal last freisinških škofov a si ga je brez njihove odobritve prisvojil vitez Bertold Reutenberg, iz gradu Čretež pri Dolenjih Laknicah.
 • Leta 1318 si Bertold formalno pridobi grad v fevd. 
 • Grad je bil konec 15. stol. opuščen.
 • V listini iz kapiteljskega arhiva v Novem mestu iz leta 1499 se grad omenja, kot ruševina.
 • Kušljan I. je leta 1897 zapisal, da je na gradu Štrlek našel 11 puščic, 1 meč in 1 rimski novec.

Legende:

 • Po pričanju domačinov je pod vznožjem gradu nekoč stalo jezero in še danes so tla močvirnata.

Slike:

3D rekonstrukcija: Slovenski gradovi 3D

Lastniki:

 • ? : Brata Rudolf in Friderik z Slepška v upravi so ga imeli vitezi Stralekaerji
 • 1306: Bertold Reutenberg (Čretež)
 • 1318: Ortolf, Grifon, Hermani in Fritz iz Reutenberga (Čreteža) 

Viri:

Knjige:

 • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana.
 • Varstvo spomenikov III, 1950.
Follow by Email