Buy Me A Coffee

Stražberk

(Stražberk, Cestni grad, Strašberk, Strassberg, Strazberc, Strasberch, Strazpurch, Strazperch)

 • Ime gradu Stražberk verjetno izvira iz slovenske besede “straža” (kaj varuje, brani, nadzoruje) in nemške “berg” (gora, hrib).

 

Poizkus 3D rekonstrukcije gradu Stražberk 2021
Barvanje in podrobnosti: Rok Kranjc

Lokacija:

Grb občine Šentrupert

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Šentrupert
 • Naselje: Mali Cirnik pri Šentjanžu
 • Koordinate: 45.99524, 15.15512

Grb Kranjske pokrajine

Zgodovina:

 • Leta 1169 naletimo na prvo posredno omembo takrat še utrjenega dvora. V listini krškega škofa Henrika I. se omenjata dve priči; krška ministeriala Engelschalcus et Purchardus castellani de Strazberc (Stražberk).
 • Dne 3. novembra leta 1228 se Stražberk ponovno omenja samo posredno. Krški škof Ulrik I. izroča svoj grad Lebek pri Vačah v zajem avstrijskemu vojvodi Bernardu, kot priči sta podpisana krška ministeriala Isenricus et frater Otto de Strasberch (iz Strašberka).
 • Leta 1254 se Stražberk prvič neposredno omenja v listini; krški škof Ditrik II. je svojemu ministerialu Nikolaju iz Lemberga pri Celju izročil štirideset hub in dosmrtno gradiščanstvo na polovici svojega gradu Stražberk.
  Nikolaj pa je v zameno za vse omenjeno moral vrniti cerkvena posestva v okolici Vitanja ter nuditi škofu varstvo pred dediči Otta Stražberškega.
  S svojimi pečati so listino kot priče podpisali tudi kastelani Gotschalcus, Wichardus in Sifridus castelani in Strazpurch.

 • 1279 je prišlo do spopada med Svibenskimi in Mokronoškimi vitezi. V boju je bil ubit zadnji Mokronoški gospod in z njim celotna družinska veja. Viljem Svibenski je stolp Mokronog nasilno zavzel in s tem sprožil trenja med Svibenskimi in krško škofijo. Henrik Planinski (nečak Viljema Svibenskega) je moral krškemu škofu Johannesu obljubiti, da bo izposloval vrnitev Mokronoškega stolpa, kot tudi gradu Stražberk, katera je neupravičeno zasedel.
 • V drugi polovici 13. stol. so grad dedovali vitezi Scharffenbergi iz Svibnega, ki so morali po dolgoletnih prepirih s krškim škofom grad vrniti krški škofiji.
 • Leta 1389 se omenja Viljem Lemberški, kateri je grad dedoval od Hansa leta 1345. Po smrti Viljema je z njim izumrla celotna rodbina Lemberških na Kranjskem.
 • Grad je bil v 15. stol. opuščen.
 • Na lokaciji Debevčeve hiše naj bi stal eden od izpostavljenih stolpov starega gradu.
 • Danes so vidne samo še delne ruševine gradu.

Slike:

Avtor 3D rekonstrukcij: Slovenski gradovi 3D

Legende:

 • Ema Krška (nemško Hemma von Gurk), koroška redovnica in svetnica, naj bi Stražberk podarila krški škofiji v začetku 11. stol.
 • V domnevni listini iz leta 1270 so bili Stražberški vitezi tako nasilni, da je bilo treba grad porušiti.

Lastniki:

 • 12. stol.: Krška škofija.
 • 1169: Krška ministeriala; Engelschalcus in Purchardus de Strazberc.
 • 1228: Krška ministeriala; Isenricus et frater Otto de Strasberch.
 • 1254: Krški škof Ditrik II. izroči polovico gradu svojemu ministerialu Nikolaju iz Lemberga pri Celju.
 • 1279: Viljem Sharffenber iz Svibnega.
 • 1286: Krški vazal Wilhelm von Strazperch iz rodbine Svibenskih.
 • 1307: Wilhelm in Perchtold iz Stražberka, ter njun stric Rudolf Svibenski.
 • 1324: Svibenski vitez Ulrik.
 • 1338: Oglejski vazal Vosalco de Strazperch.
 • 1345: Hans Strazzperg (umrl naj bil med leti 1345 in 1346).
 • 1389: Ulrik Strazzperg (omenjen je tudi Viljem II. Lemberški).
 • 1386: Peterlens von Strazzperg.

Zemljevidi:

Viri:

Knjige:

 • Stopar, Ivan 2002. Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 3, Porečje Temenice in Mirne. Ljubljana: Viharnik. COBISS 118300672. ISBN 961-6057-34-0.
 • Šentjanški glas; letnik XVII, številka 37 2016.
Follow by Email