Buy Me A Coffee

Hotemež

 • Dvor, dvorec.

Janez Vajkard Valvasor: Dvorec Hotemež, 1679

 • Po Valvasorju je naselje Hotemež dobilo po nekem tlačanu Hoch Thomasu. Plemič si je v naselju zgradil dvor, ga poimenoval Hothomas ali Hotemesch. Domačini so kraju že takrat rekli Beim Hothomasch.
 • Sinonimi: Hotemež, Hottemesch, Hotemesch, Hotemesh
 • Čas nastanka: 16. stol.
 • EŠD: Brez vrednosti
 • Stanje: Ohranjen
 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Radeče
 • Naselje: Hotemež 
 • Koordinate: 46.05429, 15.19379

Zgodovina

1444: Prva znana omemba naselja Hotemež.

16. stol.: Dvorec zgradijo Lambergi iz Boštanja pri Sevnici.

1685: Baron Wolf Engelbrecht Gall močno prezida in poveča dvorec Hotemež. *Ohranjeni viri lastnikov, Wolfa ne navajajo kot lastnika imenja. Ta podatek je iz Slave vojvodine Kranjske.

1750: Postavili so Marijino znamenje pri vasi na polju v spomin na kugo ali povodenj.

1928: V “Pristanu” se je iz reke Save pridobival premog.

*V naselju so bile odkrite številne prazgodovinske gomile.

Slike

Janez Vajkard Valvasor: Dvorec Hotemež, 1679

Igor Sapač: Dvorec Hotemež v 18. stol.

Rok Kranjc: Dvorec Hotemež, 2011

Nina Tomažin: Dvorec Hotemež

Nina Tomažin: Dvorec Hotemež

Nina Tomažin: Dvorec Hotemež

Nina Tomažin: Dvorec Hotemež

Lastniki

16. stol.: Lambergi iz Boštanja pri Sevnici.

Do 1565: Valtajn pl. Lamberg.

1565: Jakob Lell.

1595: Krigtof pl. Raumschussl.

?: Pl. Schernburgi.

Do 1640: Katarina pl Raumschüssl.

1640: Kunigunda Pleškovič roj. Hohenwart.

1680: Jurij Andrej Foresst.

1685: Baron Wolf Engelbrecht Gall.

18. stol.: Baroni Tschetschkerji.

1715: Ljubljanski avguštinci.

1734: Baronica Ivana Kristina Mordachs.

?: Tschetschkerji.

1827: Anton Anschak.

1838: Grof Anton Julij Barbo.

1853-1890: Ludvik Guttmanssthal – Benvennuti.

1890: Vdova Marija pl. Gutmansthal-Benvenutti, za njo pa njun sin Nikolaj vitez Gutmansthal-Benvenutti.

1920: Jakob Stare.

1933: Usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega.

1939 – 1945: Kmetijska gospodinjska šola.

?: Zapor odprtega tipa.

?: Zasavski premogovniki.

(Neopredeljeno; 17. stol. – 18. stol.: Wernegkh, Koprivec, Gliv, Porttendorf, Wolwitz, Suvič, Amigoni, Weiss, Fechner)

 

Zemljevidi

Vojaška karta Avstroogrske, 1763 - 1787

Franciscejski kataster za Kranjsko 1825

Viri

Knjige

 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – II. Dolenjska. 2. knjiga: Med Bogenšperkom in Mokricami, 2001.
 • Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske, 1679.
 • Igro Sapač: Ukročena lepotica – Sava in njene zgodbe, 2009.
 • Leksikon dravske banovine, 1937.

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email