Grad in trg Radeče

(Radeče, Ratschach, Razach, Ratsach, Radezche)

 • Izvor imena Radeče se verjetno navezuje na staroversko božanstvo Radegost.

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Radeče
 • Naselje: Radeče
 • Koordinate: 46°4’5,9″ N 15°10’53,42″ E

Zgodovina:

 • Na lokaciji današnjega trga Radeče je v rimskem času stalo naselje Praetorium Latovicorum in rimsko pristanišče Mansio. V Radečah so bili najdeni tudi oltarji posvečeni vodnim božanstvom Savusu (Sava) in Neptunu. 
 • V radeški župnijski cerkvi sta vzidana dva kamna posvečena bogu Savusu in Adsalluti.
 • Po Valvasorju naj bi grad stal že leta 1000.
 • Robert von Ratschach, sorodnik Scharffenbergov naj bi po nekaterih informacijah zgradil grad Radeče.
 • Prva omemba naselja Radeče (Razach) je leta 1297.
 • V dveh listinah z istim datumom se 4. januarja 1336 grad Radeče prvič omenja, kot vest Ratsach oz. Ratschach.
 • Leta 1436 se omenja haws in Ratschach a ni povsem jasno za kateri objekt gre.
 • V 15. stol. se omenja thurn bei Ratschach (stolp ob trgu Radeče), kateri je bil v celjskih vojnah povsem porušen.
 • Leta 1338 se Radeče prvič imenujejo kot trg.
 • Celjani okrog leta 1440 z vojskovodjo Janom Vitovcem oblegajo in osvojijo grad Radeče.
 • Leta 1442 sta bila grad in trg v bojih med Celjani in Hasburžani sočasno uničena z gradom Žebnik vendar kasneje ponovno obnovljena.
 • Leta 1563 se v Radečah omenja brod in mitnica.
 • Leta 1573 se je pred Radečami znašla velika puntarska vojska pod vodstvom Ilije Gregoriča. Radeški kaplan Jurij Kunc je poizkušal naščuvati tržane k uporu proti puntarjem a jim je kmečki vojvoda Ilija Gregorič poslal petelinje pero v znak miru, grajskemu oskrbniku Gnedicu pa naročil naj pripravi hrano za kmečko vojsko, prepreči beg domačega mitničarja in sem pobeglega sevniškega mitničarja. Oskrbnik Gnedic jim je ugodil in tako so grad in njegova posadka ostali živi. 
 • Leta 1574 je v Radečah prebival Primož Trubar v času študija na Dunaju in Gradcu.
 • Leta 1576 je trg Radeče prizadela kuga.
 • Leta 1579 so na ukaz deželnega kneza prepovedali poslušanje pridige evangeličanskega predikanta, za kar si lahko bil hudo kaznovan. 
 • Požar naj bi trg prizadel kar šestkrat.
 • Leta 1581 je Radeče dobil v zajem Viljem Lemberg iz Boštanja. Lemberg je poslal svojega upravnika Urbana Treuerja, kateri je bil do radečanov izredno krut. Poleg visokih davkov je ljudi zapiral v tiranske ječe.
 • V popisu iz leta 1582 so radečani premogli 52 moških izurjenih za boj.
 • Leta 1589 se v Radečah omenja šola.
 • Leta 1650, Andrej Danijel Mordachs prenese sedež gospostva iz propadajočega gradu v trški dvorec pod gradom.
 • Za časa Napoleona so Radeče stale na meji med avstrijskim in francoskim cesarstvom.
 • Z ukazom kralja Aleksandra so Radeče 15. julija 1925 postale mesto.

Slike:

Rok Kranjc, poskus rekonstrukcije gradu Radeče v 16. stol.

Legende:

 • Grad je zgrajen na Vranskem hribu. V času pokristjanjevanja so prve cerkvice gradili na starih slovanskih grobiščih in so prebivalcem govorili, da je to pot v raj (v raj gre) od tod naj bi izhajalo ime Vranje.
 • Grad stoji nad navpično steno Brus, kar je tudi vidno na Valvasorjevi upodobitvi gradu. Po pripovedki naj bi vsi moški pobegnili pred Turki na to pečino, kjer so se poskrili. Ko so Turki odšli pa so svojim ženam pripovedovali, da so šli na pečino brusit svoje sablje in da je škoda ker so Turki že šli.

Lastniki:

 • 1206: Robert von Ratschach, sorodnik Scharffenbergov (Slava vojvodine Kranjske)
 • 1458: Hans Mehovski
 • 1478: Bernard Griebinger
 • 1482: Viljem Dollacher
 • 1493: Ludvik pl. Gall
 • 1496: Filip pl. Werngkh
 • 1511: Pavel pl. Liechteinstein
 • 1511: Žiga pl. Mordach
 • 1517: Žiga Višnjegorski
 • 1581: Viljem Lemberg iz Boštanja (upravljal Urban Treuer)
 • 1598: Herbert pl. Lamberg
 • 1598: Inocenc baron Moscon (po Valvasorju so posest podedovali po gospodih Valvasorjih)
 • 1650: Andrej Danijel Mordachs
 • Konec 17.stol. Galli
 • ?: Andrej Danijel baron Mordax

Zemljevidi:

Žerovčev načrt struge reke Save,1807

Franciscejski kataster 1823 – 1869

Viri:

Knjige:

 • Stopar, Ivan, Dr.: “Grajske stavbe v osrednji Sloveniji (II. Dolenjska) – Med Bogenšperkom in Mokricami”, Založba Viharnik, Ljubljana, 2001
 • Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske
Follow by Email