Buy Me A Coffee

Utrjen dvor Štravberk

(Štravberk, Strauberg)

Rok Kranjc, poskus rekonstrukcije utrjenega dvora Štravberk

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Dolenja Kranjska
 • Občina: Novo mesto
 • Naselje: Štravberk
 • Koordinate:  45°52’19,96″ N 15°11’44,99″ E

Zgodovina:

 • Utrjen dvor je bil najverjetneje zgrajen med 11. stol. in 13. stol.
 • V opisu leksikona dravske banovine leta 1937, se omenja še vedno vidno grajsko obzidje nad Blažičevo kmetijo.
 • ZVKD Novo mesto, je leta 2010 opravil strokoven ogled terena. Ugotovljeno je bilo, da je grajska stavba pravokotne oblike, veličine 15m x 12m, zaščitena z nasipi in obrambnim jarkom.
 • Približno 500m JZ od gradu je še delno ohranjena grajska pristava.
 • Po opustitvi utrjenega dvora so domačini najverjetneje porabili kamenje za gradnjo svojih domov.

Slike:

Legende:

 • Po ustnem izročilu naj bi utrjen dvor uničili Turki.
 • V bližini utrjenega dvora je tudi kraška jama, katero so po izročilu uporabljali za skrivališče pred Turki.

Viri:

Knjige:

 • Krajevni leksikon dravske banovine, 1937
 • Breščak Danilo (2012). Varstvo spomenikov – Poročila, št. 47, ZVKDS, Ljubljana, str. 164.

Splet:

Follow by Email