Buy Me A Coffee

Žadovinek

(pristava)

Pristava Žadovinek na franciscejskem katastru, 1825

 • Žadovinek leži na okljuku reke Save ali po ustnem izročilu zad ovinkom – žadovink.
 • Sinonimi: Žadovinek, Žodovinek, Sadovinek, Schodovinig, Sredni marof
 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Krško
 • Naselje: Žadovinek
 • Koordinate: 45.93415, 15.49509

Zgodovina

 • 15. stol.: Domnevna izgradnja pristave.
 • 18. stol.: Žadovinek kupijo Turjaški iz Šrajbarskega turna.
 • 1887: Pristava se predela v Strelišče Krško polje “Schiessplatz Gurkfeld”. 
 • 1888: Pristavo in manjši dvor Srednji Marof se predela v avstroogrsko topniško kasarno.
 • 1890: Strelskim vajam v Žadovinku se udeležita tudi nadvojvoda Viljem in vojvoda Würtemberg.
 • 1903: Turjaški odidejo iz Leskovca. Njihova posest Žadovinek pa je bila razparcelirana in prodana.

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email