Buy Me A Coffee

Trn

(dvor)

Naselji Veliki Trn in Mali Trn na Jožefinski vojaški karti iz 18. stol.

  • Sinonimi: Trn, Dorn, Doren, Darn, Daren, Veliki Trn, Mali Trn
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Krško
  • Naselje: Veliki Trn?, Mali Trn?
  • Koordinate: ?

Zgodovina

  • 15. stol.: V naselju Trn se omenja dvor. (Lokacija dvora ni znana)

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email