Buy Me A Coffee

Sotelsko

(dvor)

Dvor Sotelsko na Žerovčevem načrtu struge reke Save, 1807

  • Sinonimi: Sotelsko, Sottelhof
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Štajerska
  • Občina: Krško
  • Zaselek: Sotelsko
  • Koordinate: 45.97519, 15.48438

Zgodovina

  • 1807: Edina znana upodobitev dvora Sotelsko na Žerovčevem načrtu struge reke Save. Na jožefinski vojaški mapi iz 18. stol. je na isti lokaciji narisana stavba, a je brez oznake.

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email