Škratov Grič

(Stolp, utrjen dvor)

Lidarski posnetek lokacije Škratov Grič, označene z rdečo barvo

  • Sinonimi: Škratov Grič
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Krško
  • Naselje: Veniše
  • Koordinate: 45.92687, 15.46251

Zgodovina

  • V naselju Veniše pri Leskovcu pri Krškem lahko najdemo sledi velike gomile. Velika je 85m x 61m in je v celoti obdana z obrambnim jarkom in zemljenim nasipom. Na severni, vzhodni in zahodni strani strukturo obdaja hudourniški potok. Dostop do vrha gomile je iz severozahodne strani. Na samem vrhu je manjši vkop okrogle oblike in glede na obliko gre verjetno za ostanke srednjeveškega stolpastega dvora. Sama struktura gradu je dobro ohranjena, poškodovan je le del obodnega jarka, kateri je bil razširjen za vleko lesa. Na lokaciji je bilo najdenih nekaj odlomkov srednjeveške lončevine. Sam grad ima dobro strateško pozicijo in se nahaja znotraj območja srednjeveškega železarskega naselja Žužemberk. Najstarejša omemba vasi je iz leta 1359, po letu 1570 pa se naselje ne omenja več.

Slike

Legende

  • Pri domačinih še vedno obstaja močno ustno izročilo o skritem zakladu znotraj gomile in sam kraj imenujejo Škratov breg.

Zemljevidi

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email