Buy Me A Coffee

Rožno

(dvor)

Naselje Rožno na franciscejskem katastru za Štajersko leta 1825

  • Sinonimi: Rožno, Rosenbühel
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Štajerska
  • Občina: Krško
  • Naselje: Rožno
  • Koordinate: ?

Zgodovina

  • 1721: Omenjen dvor Rožno. Včasih lociran blizu Krajnih Brd in Pokleka nad Blanco.

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email