Buy Me A Coffee

Remen

(pristava)

Pristava Remen leta 1837

  • Sinonimi: Remen, Globotshnig, Globočnik, Zhezhker Maierhof, Čečkerjeva pristava
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Krško
  • Naselje: Žadovinek
  • Koordinate: 45.9354, 15.50273

Zgodovina

  • 18. stol.: Pristava že označena na Jožefinskem vojaškem zemljevidu in franciscejskem katastru iz 1824.

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email