Buy Me A Coffee

Ravna Gora

(dvor)

Naselje Ravna Gora (danes Pijana Gora) na Joževinski vojaški karti iz 18. stol.

  • Sinonimi: Ravna Gora, Pijana Gora, Ebenberg
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Krško
  • Naselje: Pijana Gora
  • Koordinate: ?

Zgodovina

  • 17. stol.: Omenja se dvor pri Ravni Gori. (točna lokacija ni znana).
  • 18. stol.: Omenja se dvor pri Ravni Gori.

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email