Buy Me A Coffee

Pristava gradu Šrajbarski turn

(Pristava Grič, Mayerhof)

Pristava, 2021

Lokacija:

  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Krško
  • Naselje: Leskovec pri Krškem
  • Koordinate: 45°56’49,53″ N 15°28’48,22″ E

Zgodovina:

  • V 14. stol se omenjajo vitezi iz Griča “perg”. Lokacija njihovega dvora ni znana, a se lahko domneva, da je stal na lokaciji današnje pristave Grič.
  • Leta 1789 je Rihard Jožef Auersperg zgradil pristavo. Pri gradnji so uporabili večino lepših rimskih kamnov iz Neviodunuma.
  • Leta 1955 je del pristave pogorel.

Slike:

Lastniki:

  • 1789: Rihard Jožef Auersperg

Zemljevidi:

Franciscejski kataster za Kranjsko, 1824

Viri:

Follow by Email