Buy Me A Coffee

Grad Tvarog

(Grad)

Poiskus 3D rekonstrukcije: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov, senčenje in podrobnosti, Rok Kranjc

 • Sinonimi: Terog, Twarog, Torek, Torok, Torog, Torak, Twaroch, Twarg, Tuarog, Tuarok, Twarukh, Twarger
 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Štajerska
 • Občina: Krško
 • Naselje: Dobrova
 • Koordinate: 46.05492, 15.46856
 • Ime Tvarog naj bi izviralo po staroverskem rogatem božanstvu Tvarog (dva – rog).  Grad je bil zgrajen iz dveh povezanih stolpov, katera sta štrlela ven iz skale in mogoče dajala vtis rogov. Ime tudi nakazuje na potencialno lokacijo staroverskega svetišča.

Zgodovina

 • 1246: V listini se prvič omenja salzburški gradnik Prehtlinus de Twaroch in s tem se tudi grad prvič posredno omenja. Grad je bil v sklopu rajhenburške posesti v sevniškem uradu.
 • 1259: Prechtelin de Tuarog (Prehtlinus de Twaroch) se ponovno omenja v darilni listini stiškega samostana.
 • 1268: Se omenja Rambert/Rajnbert de Tuarok.
 • 1277: Prva omemba Otona iz Tvaroga “Otto de Twarukh”.
 • 1281: Druga omemba Otona Tvaroškega, kateri je imel za ženo Leyslo, sestro Friderika iz Wolfsaua.
 • 1300: Rajnbert iz Šperenberka se odpove gradu Twarg, ki mu ga je izročil salzburški nadškof v oskrbo. V tej listini se tudi grad prvič omenja neposredno. Razvidno je tudi, da je ista plemiška družina upravljala gradova Šperenberk in Tvarog. *Šperenberk je od Tvaroga oddaljen 2.2 km v smeri jugozahod.
 • 1309: Omenja se kastelan Henrik iz Gabernice “Henricus Gabernetaierius”. Henrik je bil istega leta tudi omenjen, kot grajski kastelan in poveljnik grajske straže na gradu Brežice.
 • 1316: Se prvič omenja Wulfing Twarger.
 • 1322: V urbarju se grad omenja kot “castrum Twarog”.
 • 1325: Se kot poslednja svojega rodu omenja sestra Vulfinga Tvaroškega Gerwirch.
 • 1448: Se omenjajo kmetije nad Tvarogom, brez omembe gradu. Domneva se, da je grad propadel že v srednjem veku. Na terenu se še vedno lepo vidita obrambna jarka stolpov. Grad je varoval tudi bližnji izpostavljen stolp z okroglim obrambnim jarkom.
 • 1937: Omenja se lokacija Pristova, kar nakazuje na lokacijo potencialne grajske pristave.

Slike

Poiskus 3D rekonstrukcije: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov

Poiskus 3D rekonstrukcije: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov

Poiskus 3D rekonstrukcije: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov

Poiskus 3D rekonstrukcije: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov

Poiskus 3D rekonstrukcije: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov

Rok Kranjc 2013: Pogled na lokacijo obrambnega jarka gradu Tvarog

Rok Kranjc 2013: Pogled na lokacijo nekdanjega glavnega stolpa gradu Tvarog

Rok Kranjc 2013: Pogled na domačijo iz hriba Vaga pri gradu Tvarog

Legende

 • Grad naj bi imela v posestvi Ema Krška.

Lastniki

 • 1246: Salzburški ministerial Prehtlinus de Twaroch.
 • 1268: Rambert/Rajnbert de Tuarok. 
 • 1277: Oton iz Tvaroga “Otto de Twarukh”.
 • Do leta 1300: Rajnbert iz Šperenberka.
 • 1309:  Kastelan Henrik iz Gabernice “Henricus Gabernetaierius”.
 • 1316: Wulfing Twarger.
 • 1325: Sestra Vulfinga Tvaroškega Gerwirch.

Zemljevidi

Tvarog na Jožefinski vojaški karti iz 18. stol.

Tvarog na franciscejskem katastru za Štajersko leta 1825

Viri

Knjige

 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, 1993.

Splet

 • Wikipedia – Grad Tvarog: (povezava).
 • Društvo Slovenski staroverci: (povezava).

V sodelovanju z

Follow by Email