Buy Me A Coffee

Grad Reštanj

 • Slovensko ime Reštanj je izpeljano iz nemškega “Reichstein” (skala rajha). 
 • Domneva se, da so brestaniški plemiči zgradili in poimenovali grad Reštanj.
 • Sinonimi: Reštanj, Reichstein, Reichenstein, Reychenstayn, Reyhnstain
 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Krško
 • Naselje: Reštanj
 • Koordinate: 46.04407, 15.48749

Zgodovina:

 • 10. stol.: Bavarci uspejo ustaviti Ogrske (Madžarske)  vdore in ozemlje na območju današnjega Posavja ponovno postane del “rajha”, kjer je potekala Ogrsko – Nemška meja. Bavarci so začeli graditi linijo obrambnih utrdb ob tej meji imenovanih Reich. Od tod imamo še danes poimenovanja za Reich – enstein (Reštanj), Reich – enburg (Brestanica). Srednjeveški grad Reštanj je bil zelo verjetno zgrajen na lokaciji predhodne srednjeveške utrdbe. Grad so dali najverjetneje zgraditi salzburški ministeriali vitezi Reštanjski, veja gospodov Brestaniških.
 • 1206: Prva posredna omemba gradu in lastnika, ko se omenja vitez Albert Reštanjski “Albertus de Reichenstein”.
 • 1304: Grad se prvič neposredno omenja, kot grad Reštanj “die Purch ze Reichenstain”. Po smrti lastnika gradu Engelschalka Reštanjskega, ga nadškofija podeli Gottfriedu in njegovi ženi Margareti Kalheimski.
 • 1375: Grad se imenuje, kot “vest”.
 • 1380: V listini se omenja spor med Viljemom Šperenberškim in Nikolajem Rajhenburškim. Iz neznanega razloga je imel Nikolaj v grajski ječi nekaj časa zaprtega Viljema, kateri je moral spisati listino, da se ne bo maščeval, ko bo izpuščen iz zapora. Viljem si je prilastil Reštanj in njegove podložnike predal Nikolaju v zameno za izpust iz ječe.
 • 1414: Umre vitez Jörg Reštanjski in z njim rod Reštanjskih, ki so bili krvno povezani s sosednjimi Šperenberškimi in Tvaroškimi.
 • 1441: Omenja se grajska kapela sv. Jošta “s. Jobst”.
 • 1479: Grad Reštanj je zavzela vojska, Matija Korvina. Po ustnem izročilu naj bi na grad streljali z dolgimi verigami, katere so razruvale zidovje in so po njih osvajalci preplezali v grad. Leta 1494 so ga vrnili salzburškim nadškofom.
 • 1486: Grad Reštanj se omenja kot “sloss Reyhenstein”. 
 • 1573: Grad napadejo in osvojijo kmečki uporniki. V spopadu so pobili vso grajsko gospodo in grad popolnoma izropali in požgali. Ena od grajskih hčera je raje storila samomor s tem, da je skočila v vodnjak, kot pa da pade v krvoločne kmečke roke. Njene druge sestre k sreči takrat ni bilo na gradu in je šla po incidentu živet v Studeniški samostan. Od tedaj naprej grad ni bil več obnavljan.
 • 1629: Od gradu je stalo samo še nekaj zidovja, kmetje so kamenje porabljali za gradno svojih domov.
 • 1796: Kovač Andrej Gruber je na Reštanju odkril najdišče premoga.
 • Grad je imel lastno sodišče.
 • V naselju Reštanj je stal tudi dvor Belo, katerega lokacija ni znana.

Slike:

Lastniki:

 • ? : Salzburški ministeriali, vitezi Reštanjski.
 • 1206: Vitez Albert de Reichenstein.
 • 1279: Wulfing de Reychenstayn.
 • 1304: Gotfrid Reštanjski.
 • 1373: Hans Šperenberški.
 • 1414: Vitez Jurij Reštanjski.
 • 1432: Salzburški oskrbnik pfleger von Reyhnstain.
 • 1479: Ogri.
 • 1499: Hans III Brestaniški.
 • 1595: Salzburški nadškof Wolf Dietrich proda Reštanj baronu Inocencu Mosconu.

Viri

Knjige

 • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana.
 • Ivan Lapajne, Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev, Ljubljana leta 1884.
 • Boris Hajdinjak: Rajhenburški do začetka 15. stol., 2013.
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1976.

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email