Grad Reštanj

(Reštanj, Reichstein, Reichenstein, Reychenstayn, Reyhnstain)

 • Slovensko ime Reštanj je izpeljano iz nemškega “Reichstein” (skala rajha). 
 • Domneva se, da so brestaniški plemiči zgradili in poimenovali grad Reštanj.

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Štajerska
 • Občina: Krško
 • Naselje: Reštanj
 • Koordinate: 46°2’38,38″ N 15°29’12,42″ E

Zgodovina:

 • V 10. stol. so Bavarci uspeli premagati Madžare in izgubljeno ozemlje na območju današnjega Posavja je ponovno postalo del “rajha”, kjer je potekala Madžarsko – Nemška meja. Bavarci so začeli graditi linijo obrambnih utrdb ob tej meji, ki so jih poimenovali Reich – enstein (Reštanj), Reich – enburg (Brestanica). Srednjeveški grad Reštanj je bil zelo verjetno zgrajen na lokaciji predhodne srednjeveške utrdbe. Grad so dali najverjetneje zgraditi salzburški ministeriali vitezi Reštanjski, veja gospodov Brestaniških.
 • Prva posredna omemba gradu in lastnika sega v leto 1206, ko se omenja vitez Albertus de Reichenstein.
 • Leta 1304 se grad prvič neposredno omenja, kot “die Purch ze Reichenstain”. Po smrti lastnika gradu Engelschalka Reštanjskega, ga nadškofija podeli Gottfriedu in njegovi ženi Margareti Kalheimski.
 • Leta 1375 se grad imenuje, kot “vest”.
 • Leta 1380 se v listini omenja spor med Viljemom Šperenberškim in Nikolajem Rajhenburškim. Iz neznanega razloga je imel Nikolaj v grajski ječi nekaj časa zaprtega Viljema, kateri je moral spisati listino, da se ne bo maščeval, ko bo izpuščen iz zapora. Viljem si je prilastil Reštanj in njegove podložnike predal Nikolaju v zameno za izpust iz ječe.
 • Leta 1414 umre vitez Jörg Reštanjski in z njim rod Reštanjskih, ki so bili krvno povezani s sosednjimi Šperenberškimi in Tvaroškimi.
 • Leta 1441 se omenja grajska kapela sv. Jošta “s. Jobst”.
 • Leta 1479 je grad zavzela vojska, Matija Korvina. Po ustnem izročilu naj bi na grad streljali z dolgimi verigami, katere so razruvale zidovje in so po njih osvajalci preplezali v grad. Leta 1494 so ga vrnili salzburškim nadškofom.
 • Leta 1486 se grad imenuje, kot sloss Reyhenstein. 
 • Leta 1573 so grad razvalili kmečki uporniki in pobili vse razen ene grajske hčere, ki je storila samomor s tem, da je skočila v vodnjak. Njene druge sestre k sreči takrat ni bilo na gradu in je šla po incidentu živet v Studeniški samostan. Od tedaj naprej grad ni bil več obnavljan.
 • Leta 1629 je stalo samo še nekaj zidovja, kmetje so kamenje porabljali za gradno svojih domov.
 • Leta 1796 je kovač Andrej Gruber na Reštanju odkril najdišče premoga.
 • Grad je imel lastno sodišče.

Slike:

Lastniki:

 • ? : Salzburški ministeriali, vitezi Reštanjski
 • 1206: Vitez Albert de Reichenstein
 • 1279: Wulfing de Reychenstayn
 • 1304: Gotfrid Reštanjski
 • 1373: Hans Šperenberški
 • 1414: Vitez Jurij Reštanjski
 • 1432: salzburški oskrbnik pfleger von Reyhnstain
 • 1479: Grad zavzamejo Ogri
 • 1499: Hans III Brestaniški
 • 1595: Salzburški nadškof Wolf Dietrich proda Reštanj baronu Inocencu Mosconu

Knjige:

 • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana.
 • Ivan Lapajne, Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev, Ljubljana leta 1884.
 • Boris Hajdinjak: Rajhenburški do začetka 15. stol., 2013.
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1976.
Follow by Email