Buy Me A Coffee

Dvorec in naselje Velika Vas

 • Dvor, dvorec, pristava.

(Velika Vas, Velkavas, Grossdorf, Grosdorf, Großdorf, Mcholdorf, Miheldorf)

Janez Vajkard Valvasor: Dvorec Velika Vas 1679

 • Po Valvasorju je dvorec dobil tako nemško, kot tudi Kranjsko ime po istoimenskem naselju ob katerem je bil pozidan.
 • Staro srednjeveško ime Miheldorf nakazuje, da se je naselje prvotno imenovalo po cerkvi sv. Mihaela.

Lokacija

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Dolenja Kranjska
 • Občina: Krško
 • Naselje: Velika vas
 • Koordinate: 45°55’8,17″ N 15°27’25,91″ E

Zgodovina

 • Prva omemba dvorca naj bi segala v leto 1332.
 • Na območju naselja so odkrili rimskodobno podeželjsko vilo, opekarno s skladovnico opek, vodovodne cevi z oznako SIS, rimsko cesto, več sto grobov in veliko srebrnih in bakrenih novcev.
 • Po Valvasorju je dvorec dala na novo zgraditi gospa Maria Ana von Buseth, roj. Raasp. Pri gradnji so v zemlji našli popisan rimski steber. Nekaj podobnih stebrov so že našli pred tem in jih postavili pokonci na bližnje polje. Valvasor tudi domneva, da je naselje Velika vas postavljena na obrobju nekdanjega rimskega mesta Neviodunuma, saj se na območju najdejo številni rimskodobni novci.
 • Pri Veliki vasi sta bila odkrita tudi dva miljnika. Prvi iz leta 161 (Mark Avrelij in Lucij Ver) in drugi iz leta 213 (Karakala), kateri danes stoji sredi vasi na križišču in je bil najden leta 2011. Obstaja pa tudi tretji kamen, kateri danes stoji na privat parceli. Odkrit je bil pred nekaj deset leti na lokaciji nekdanjega dvorca.
 • Leta 1436 se prvič omenja cerkev sv. Martina.
 • Dvorec Velika vas je leta 1680 obnovil Janez Gregor pl. Buseth.
 • Leta 1790 so posestvo kupili Turjaški in dvorec razširili. V lasti so ga imeli do odprave tlačanstva in ga leta 1853 prodali.
 • Leta 1808 so Turjaški zgradili razkošen park. *približno 200 m SZ od nekdanjega dvorca je stala jama za izdelavo apna (danes stoji tam hiša).
 • Leta 1829 je skupina Hajduških banditov poizkušala oropati bližnji grad Leskovec, vendar so bili lastniki pravočasno obveščeni o nevarnosti in se pripravili na spopad. Zaradi tega so banditi napad na grad opustili in se napotili nazaj v smeri proti zavetju Krakovskega gozda, kjer so zagledali dvorec Velika vas. Ob treh zjutraj so kričali pred dvorom in razbijali po vratih pri tem pa zbudili družino Turjaških in njihove služabnike. Grof Rihard Turjaški je mislil, da gre za skupino pijancev zato je odprl okno in na njih zakričal pri tem pa ga je eden izmed banditov ustrelil v prsa. Grof je s svojo družino pobegnil na podstrešje in se skril. Kričanje in strel je zbudil celo vas in kmalu se je oglasil zvon bližnje cerkve Sv. Martina, ki je glasno naznanjal pretečo nevarnost. Banditi so v jezi streljali na zvon in prisilili grajskega oskrbovalca, da jim je dal ves denar, ki ga je imel pri sebi, nato pa so pobegnili v gozd.

Christoph Weigel, hajduški vojak leta 1703

 • Leta 1917 je dvorec poškodoval potres, a je bil leta 1920 za silo obnovljen.
 • Med prvo vojno naj bi bili v dvorcu nastanjeni vojaki, kateri so naredili veliko škode. Uničili naj bi starinsko orodje, slike in druge dragocenosti.
 • Leta 1937 naj bi bila v dvorcu gostilna.
 • Leta 1987 so propadajoč dvorec porušili. 
 • Vinski dvor Nemška vas (Teutschdorf) je spadal pod dvorec Velika Vas, kot viničarska pristava.

Slike

Rok Kranjc, poskus rekonstrukcije dvorca Velika Vas.

Alojz Pirc (lastnik dvorca), dvorec Velika vas.

Alojz Pirc (lastnik dvorca), dvorec Velika vas.

Velika Vas leta 1935.

Velika vas leta 1935.

Velika vas leta 1983.

Lastniki

 • Sredi 17. stol.: gospa Maria Ana von Buseth, roj. Raasp.
 • Pred letom 1680: Janez Gregor pl. Buseth.
 • 1694: Baron Gotfried Ehrenreich Wintershofen.
 • 1694: Volf Avguštin pl. Buseth.
 • 1790: Grof Rihard Jožef Turjaški.
 • 1853: Franc Ksaver Nadasdy
 • 1856: Grofica Leticija Londron Laterano.
 • 1863: Trgovec Maksimilijan Walther.
 • 1890: Mihael Fahrer.
 • 1906: vdova Antonija (Fahrer?).
 • 1912: Deželni poslanec Franc Bertol iz Sodražice.
 • 1912: kmet Pirc Franc iz Velike Vasi
 • 1920: Alojz Pirc.
 • 1958: Pirc Franc.

Zemljevidi

Velika vas v 18. stol.

Franciscejski kataster 1823 – 1869

Viri

Knjige

 • Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske, 1689.
 • Alojz Pirc: Spomini bilo je nekdaj.
 • Krajevni leksikon dravske banovine, 1937.

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email