Grajske stavbe v občini Krško

Krško občino deli reka Sava (modra) na Kranjsko (belo) in Štajersko (zeleno) polovico.

Kranjska

Kranjska

Stari grad pri sv. Križu

Dvor Šutna

Pristava ob Krki

Pristava Globelo

Skopiška pristava

Žadovinška pristava

Grad Škratov Breg

Stolp sv. Ane

Stolp Žalostne Matere Božje

Šrajbarski turn

Leskovški dvor

Dvor Šuta (mesto)

Krška grajska pristava

Dvor Nemška vas

Dvor Raka

Raška grajska pristava

Štajerska

stajerska

Grad Šperenberk

Dvorec Rožno

Brestaniška grajska pristava

Grad Brestanica

Spodnji grad Brestanica

Dvor Šutna pri Brestanici

Starovaški stolp

Starograška grajska pristava

Follow by Email