GUMB
Buy Me A Coffee

Grad Soteska

(Soteska, Sateska, Taeure, Taeber, Ainoede, Aynod, Ainöd)

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Dolenja Kranjska
 • Občina: Dolenjske Toplice
 • Naselje: Loška vas 
 • Koordinate: 45°46’51,04″ N 15°0’39,87″ E

Zgodovina:

 • Grad se prvič omenja leta 1145 kot “Taeure”.
 • Leta 1311 se omenja kot “der taeber mit der vest zer Ainoede”.
 • Leta 1440 je grad razdejal celjski vojskovodja Jan Vitovec v vojni med Celjani in Habsburžani. Gašperjev sin Jurij-Jörg je po uničenju gradu pozidal novo grajsko stavbo onstran reke Krke, utrjeno s stolpi in obzidjem (danes so tukaj ruševine dvorca Soteska).
 • Leta 1444 se omenja kot “haws an der Aynod” ali “hauss in der Aynod”.
 • Leta 1506 je bil grad opuščen.
 • Leta 1679 je bil že v razpadajočem stanju.
 • Dostop do gradu je zelo verjetno zapiral še en dodaten stolp, v virih omenjen kot “der höch öder turren”.

Slovenski gradovi 3D: Grad Soteska v 15. stol. 

Kranjc Rok: Grad Soteska, 2015

Legende:

 • Po Valvasorju naj bi grad obdajalo trojno obzidje in krona stolpov. V skalo je imel vsekane ječe, kjer so zapirali in mučili ujete Turke. Ti so mu nadeli poseben naziv “Zeleni grad”.
 • Konec 15. stol. je lastnik gradu Jurij Širski v ječo zaprl svojo hči, ker se je proti njegovi volji zaljubila v učitelja.

Lastniki:

 • ? : Spanheimski ministeriali plemeniti Črnomaljski.
 • ? : Koroški vojvodi.
 • 1231 : Soteška viteza Rudolf in Ulrik.
 • 1277: Goriški grofje.
 • 1326: Goriški vazal Herman Soteški, brat Henrika Črnomaljskega.
 • 1441: Vitez Gašper Širski (pridobi delež posestvi z ženitvijo).
 • 1444: Vdova viteza Erazma Soteškega preda svoj delež vitezom Širskim.
 • 1454: Margareta pl. Scheyer, Gregor Gumpler s Kompolja pri Blagovici in Janez pl. Benewind.
 • 1488: Jurij pl. Scheyer.
 • 1628: Felicita pl. Scheyer gospostvo, kot doto prinese grofu Janezu Adamu pl. Gallenbergu. 

Viri:

Knjige:

 • Stopar Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji (I. Dolenjska) – Porečje Krke, 2000

Splet:

V sodelovanju z:

Follow by Email