Buy Me A Coffee

Kovačji grad

(Kovačji grad, Kovachev Grad, Volčji grad, Stari grad, Vukavasz, Wolfsperg, Wolffsperg, Wolfdorf, Wolffdorf, Altes Schloß)

Janez Vajkard Valvasor: Kovačji grad, 1689

 • V srednjeveških zapisih se je naziv volk lahko podelil za vzdržljivost v primerih dolgih obleganj sovražnih enot. Mogoče od tod tudi izhaja samo ime gradu.

Lokacija:

Grb občine Črnomelj

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Bela krajina (Kranjska)
 • Občina: Črnomelj
 • Naselje: Kovačji grad
 • Koordinate: 45°26’14,36″ N 15°13’41,55″ E

Grb Kranjske pokrajine

Zgodovina:

 • Janez Vajkard Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske omenja, da je bil grad že takrat star in dolgo opuščen. Spadal pa je pod Viniško upravo. O stavbi pravi, da je bil trden s stolpi zavarovan grad, katerega je tudi skiciral na zemljevidu Bele krajine.
 • V jožefinski vojaški specialki iz 18. stol. se imenuje kot Ein altes Schloß.
 • Leta 1895 je Anton Hribar objavil pesem z naslovom Kovačigrajska hči.
 • Pred drugo svetovno vojno se omenjajo skromne ruševine gradu, katere so porušili, ko so skozi njih speljali današnjo cesto.
 • Danes se v grmovju ob cesti še vedno najdejo skromni ostanki nekdanjega gradu.
 • Južno od lokacije nekdanjega gradu stoji vas Vukovci, katero je dobilo ime po Volčjem gradu.

Slike:

Nina Tomažin: ruševine Kovačjega gradu 2021

Nina Tomažin: ruševine Kovačjega gradu 2021

Rok Kranjc: pogled s skalnega pomola, kjer je nekoč stal grad, 2010

Rok Kranjc: skromne ruševine gradu, 2010

Anton Hribar: Kovačigrajska hči, 1895

Legende:

 • Do gradu naj bi vodila podzemna kraška jama v kateri je velika dvorana z jezerom. Vhod je oddaljen 127m zahodno od gradu, a je trenutno zasut.
 • Volčji grad naj bi ime Kovačji grad dobil po opustitvi gradu, saj naj bi takrat ostala in obratovala samo še grajska kovačija.
 • Po ustnem izročilu je potres hudo poškodoval grad in naj bi se del njega sesul v Kolpo. (Pri osebnem ogledu terena se v Kolpi pod skalnim previsom res vidijo večji pravilno oblikovani bloki kamnov).

Lastniki:

 • ? : Grof Hans Adam Purgstall.

Janez Vajkard Valvasor: grb plemiške družine Purgstall, 1688

Zemljevidi:

Viri:

Knjige:

 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, II. Dolenjska, 2007
 • Krajevni leksikon dravske banovine, 1937.
 • Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske, 1689.
 • Dom in svet, 1895.
 • Janez Vajkard Valvasor: Velika grbovna knjiga, 1688.

V sodelovanju z:

Follow by Email