Buy Me A Coffee

Brežiška severna stolpasta mestna vrata

(stolp, vrata)

G. M. Vischers: severno mestno obzidje, 1681

  • Sinonimi: Celjski stolp, Cileia tohr
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Štajerska
  • Občina: Brežice
  • Mesto: Brežice
  • Koordinate: 45.90622, 15.59177

Zgodovina

  • Leta 1555 so začeli gradili novo večje obzidje in so z delom večinoma končali leta 1561. Severna mestna vrata je varoval masivni stolp z dvižnim mostom. Iz mestnega obzidja je segal 11 m. Obrambni jarek je bil širok tudi do 30 m in globok več kot 7 m, nad katerim je stalo obzidje visoko tudi do 7 m. Zločince je straža sprejemala na mestnih vratih, od koder  so jih odpeljali do rotovža, pred katerim je potekalo sojenje. *Na podlagi moje domneve so severna mestna vrata stala na isti lokaciji in so jih v 16. stol. samo dodatno stolpasto utrdili.

Slike

Žerovčev načrt struge reke Save: S puščico označena S stolpasta mestna vrata z mostom in obrambnim jarkom leta 1807

Informativna tabla v mestu Brežice: Ostanki severnih stolpastih mestnih vrat

S. Olić: Tloris severnih stolpastih mestnih vrat

S. Olić: Rekonstrukcija S mestnih vrat

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email