Mačkov grad

(Mačkov grad)

Koritno na franciscejskem katastru leta 1824

Lokacija:

  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Brežice
  • Naselje: Koritno
  • Koordinate: ?

Zgodovina:

  • Po ustnem izročilu se omenja Mačkov grad in gre najverjetneje za manjši dvor. Točna lokacija ni znana.

Zemljevidi:

Viri:

Follow by Email