Buy Me A Coffee

Grad Gračeno

(Gračeno, Gretschin, Greczim, Gratshe, Gratse, Gratschan, Gratschach)

Rok Kranjc: poskus rekonstrukcije gradu Gračeno

 • Ime Gračeno verjetno izvira iz imena Grac ali Gradec (poznoantična utrdba).

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Brežice
 • Naselje: Podgračeno
 • Koordinate: 45.87375, 15.64904

Zgodovina

 • 12. stol.: Utrjen stolpast dvor “turn” je bil najverjetneje zgrajen že v 12. stol. *Obstaja teorija, da sta grad Gračeno in grad Mokrice ista stavba. V samem naselju Gračeno pa so ostanki izpostavljenega stolpastega dvora, kateremu  domačini še danes rečejo turn.
 • 1279: Prva posredna omemba v oporoki Filipa Spanheimskega, kateri sam takrat ni bil prepričan ali je Gračeno njegov alod ali državni fevd.
 • 1308: Prva znana neposredna omemba, kot “stolp v Podgračenemu” ali “turrim in Greczim”.
 • 1311: Gračeno se omenja kot “Gratse der turn auf der Mark uncz ouf di Briganie – Stolp Gračeno v Marki ob potoku Bregana”.
 • 1323: Viljem in Ulrik Svibenska sta s soglasjem kralja Henrika od Ogrov vzela iz zastave grad Gračeno. V tej listini se prvič Gračeno omenja kot grad “die Veste zu Gratshe”.
 • 1436: Posest Gračeno se omenja kot “lehenschaft von Gratschan”.
 • 1451: Posest Gračeno se omenja kot “vessten vnd herschaft Gratschach”.
 • 1461: Omemba Gračenega kot “turn zu Gradschach”.
 • 15. stol.: Ena zadnjih omemb Gračenega je v Kroniki grofov Celjskih kot “Gratschen”.

Slike

Rok Kranjc: Ostanki gradu Gračeno, 2016

Rok Kranjc: Ostanki gradu Gračeno, 2016

Rok Kranjc: Ostanki gradu Gračeno, 2016

Rok Kranjc: Ostanki gradu Gračeno, 2016

Rok Kranjc: Potok pod gradom, 2016

Rok Kranjc: Pogled na skalo nad katero je stal grad, 2016

Lastniki

 • 1279: Filip Spanheimski.
 • 1308: Spanheimi grad zastavijo hrvaškim plemičem Baboničem.
 • 1323: Svibenski.
 • Do 1356: Vitezi Reutenbergi (Čreteški).
 • 1356: Grad ima v zastavi grof Friderik Celjski, kasneje posestvo kupi.

Zemljevidi

Viri

Knjige

 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – II. Dolenjska. 2. knjiga: Med Bogenšperkom in Mokricami, 2001.

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email