Buy Me A Coffee

Gorenje Skopice

(pristava)

Pristava Gorenje Skopice na vojaški karti iz 18. stol.

  • Sinonimi: Pristava, Na Marof, Mayerhof
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Krško
  • Naselje: Gorenje Skopice
  • Koordinate: ?

Zgodovina

  • Ledinsko ime na franciscejskem katastru in topografski karti kaže na obstoj pristave.

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email