Buy Me A Coffee

Dvor Rakovec

(Rakovec, Rakovetz, Rakovecz, Radkowetz, Riherhof, Reiherhof, Ratgotz)

 • Nemško ime “Reih”erhof lahko nakazuje na mejno gospostvo med rimsko nemškim cesarstvom ( Slovenija) in ogrskim kraljestvom (Hrvaška). 
 • Slovensko ime Rakovec pa lahko nakazuje na območje, kjer je bilo v preteklosti veliko rakov.

Domačija na lokaciji nekdanjega dvorca, 2013

Lokacija:

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Štajerska
 • Občina: Brežice
 • Naselje: Rakovec
 • Koordinate: 45°55’22,28″ N 15°42’7,85″ E

Zgodovina:

 • Dvor se prvič pojavi v pisnih virih leta 1433, ko se omenja njegov lastnik salzburški fevdnik Gašper Puchler. Istočasno se tudi prvič omenja sama vas, kot “Rakabitz”.
 • Leta 1815 so lastniki Attemsi dvoru spremenili namembnost v brežiško grajsko pristavo.
 • Leta 1943 so območje Rakovca in del Sloganskega preimenovali v “Neulag” (Novi Log na Kočevskem), kar je spadalo pod občino Altlag (Kapele), zaradi naseljevanja Kočevarjev.
 • Na območju Rakovca so arheologi našli predmete iz mlajše kamene dobe, kar nakazuje na poselitev področja že vsaj 4000 let.
 • Sredi grajskega posestva je stal 500 let star kostanj, kateri je bil preventivno požagan v letu 2015, ker je bil votel. Leta 1825 je še viden ribnik in ob njem razkošni vrtovi, ki pa so bili odstranjeni. Ohranjen je samo še star vodnjak.

Legende:

 • Po pričanju domačinov naj bi v devetdesetih letih odstranili skromne ruševine dveh stolpov na bližnjem polju, ker so razširjali njivo.

Lastniki:

 • 1433: Salzburški fevdnik Gašper Puchler
 • 1492: Martin Mordachs
 • ? : Hans Goder
 • 1573: Krištof Winkler ga dobi v fevd od krškega škofa
 • 1730: Janez Žebniški 
 • 1754: Baron Kulmer
 • 1764: Jožef pl. Kerčelič
 • 1794: Franc Ksaverij Pešak
 • 1800: Leonhard dell Cott
 • 1815: Grofje Attems

Zemljevidi:

Franciscejski kataster, 1925

Viri:

Knjige:

 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1996
 • Krajevni leksikon dravske banovine, 1937

V sodelovanju z:

Follow by Email