Dvor Jereslavec

Dvor

(Jereslavec, Jereslavci, Jereslautz, Jereslawetz, Georii, Slaunetz)

Na lokaciji nekdanjega dvora stoji kmetijsko zemljišče

Lokacija

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Štajerska
 • Občina: Brežice
 • Naselje: Jereslavec
 • Koordinate: 45°55’49,02″ N 15°41’51,51″ E

Zgodovina

 • Naselje Jereslavec je prvič omenjeno v 13. stol., kot “vill in monte supani sancti Georii – vas pri hribu župana pri svetem Juriju”. V isti omembi se omenja prvi župan na območju Brežic. Kapela posvečena sv. Juriju po katerem je naselje Jereslavec dobilo ime, se po nemško imenuje “Georii” ali po naše Jurij. Domačini so uporabljali ponemčeno Gera in s časoma Jera.
 • Na Valvasorjevem zemljevidu iz 17. stol. se naselje po nemško omenja, kot “Slau – netz” in izhaja iz slovenske besede slav – ec. Nemci so tako označevali slovensko govoreče prebivalstvo. Tako dobimo iz “Georii” in “Slaunetz” Jere – Slavec.
 • Pred letom 1244 je imel Jereslavec v najemu od nadškofa Rajnbert iz Cmureka.
 • Leta 1249 pa je Jereslavsko posestvo imela sekavska škofija.
 • Na lokaciji domnevnega dvora danes stoji domačija.

Legende

 • Po pričevanju domačinov naj bi v Jereslavcu stal “grad”, od katerega je še vedno delno ohranjeno obzidje in vodnjak.
 • Legenda pravi, da je naselje Jereslavec dobilo ime po dveh grofičnah iz nekdanjega gradu in sicer Jeri in Slavi.

Zemljevidi

Valvasorjev zemljevid iz 17. stol.

Franciscejski kataster za Štajersko, 1825

Ledinsko ime Dvor

Viri

Knjige

 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1976
 • Krajevni leksikon dravske banovine, 1937

Splet

Follow by Email