Buy Me A Coffee

Dvor Jereslavec

Dvor, dvorec

(Jereslavec, Jereslavci, Jereslautz, Jereslawetz, Georii, Slaunetz)

Na lokaciji nekdanjega dvora, danes stoji kmetijsko zemljišče

Lokacija

 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Štajerska
 • Občina: Brežice
 • Naselje: Jereslavec
 • Koordinate: 45°55’49,02″ N 15°41’51,51″ E

Zgodovina

 • 13. stol.: Naselje Jereslavec se prvič omenja kot “vill in monte supani sancti Georii – vas pri hribu župana pri svetem Juriju”. V isti omembi se omenja prvi župan na območju Brežic. Kapela posvečena sv. Juriju po katerem je naselje Jereslavec dobilo ime, se po nemško imenuje “Georii” ali po naše Jurij. Domačini so uporabljali ponemčeno Gera in s časoma Jera.
 • 17. stol.: Na Valvasorjevem zemljevidu se naselje po nemško omenja, kot “Slau – netz” in izhaja iz slovenske besede slav – ec. Nemci so tako označevali slovensko govoreče prebivalstvo. Tako dobimo iz “Georii” in “Slaunetz” Jere – Slavec.
 • 1244: Pred  tem letom je imel Jereslavec v najemu od nadškofa Rajnbert iz Cmureka.
 • 1249: Jereslavsko posestvo spada pod sekavsko škofijo.
 • 1573: Župan iz Jereslavca je skupaj s kmeti sodeloval na bojnem pohodu že od padca Cesargrada naprej.

Legende

 • Po pričevanju domačinov naj bi v Jereslavcu stal “grad”, od katerega je še vedno delno ohranjeno obzidje in vodnjak.
 • Legenda pravi, da je naselje Jereslavec dobilo ime po dveh grofičnah iz nekdanjega gradu in sicer Jeri in Slavi.

Zemljevidi

Valvasorjev zemljevid iz 17. stol.

Franciscejski kataster za Štajersko, 1825

Ledinsko ime Dvor

Viri

Knjige

 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1976
 • Krajevni leksikon dravske banovine, 1937

Splet

Follow by Email