Buy Me A Coffee

Dvor Dvorce

(Pristava, Dvor, samostan)

Janez Vajkard Valvasor: Dvor Dvorce, 1689

Lokacija

 • Sinonimi: Dvorce, Dvorica, Dorioza, Doricza, Dvorizhoff, Dworzshof, Doritzhof, Duorzi, Čatež, Csatesh, Tschatesch, Mayerhof, Maÿerhof
 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Brežice
 • Naselje: Dvorce
 • Koordinate: 45.88638, 15.61225

Zgodovina

 • Leta 1601 se dvor prvič omenja kot “zu Duorzi vnder Tschättesch” ali Dvorce pod Čatežem.
 • Leta 1629 se Dvorce omenjajo kot samostan.
 • Leta 1645 je Dvorce kupil za 1300 goldinarjev opat Jurij in posest združil z vinskim dvorom Straža v Cerini.
 • Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1679 omenja, da so Dvorce nekoč označevali pod imenom Čatež.
 • Dvor Dvorce je narisan na zemljevidih še iz 19. stol. Kdaj točno je bil porušen ni znano.

*V naselju Dvorce naj bi v času turških vpadov stal samostan.

Slike

Ostanki nekdanjih Dvorc vzidani v novodobnem hotelu.

Igor Sapač: Dvor Dvorce v 18. stol.

Lastniki

 • Do leta 1601: Kostanjeviški opat Jakob Reinprecht.
 • Od leta 1601: Nikolaj Dragovanič z ženo Ano in sinom Janezom.
 • Od leta 1629: Ivan Preradovič z ženo Marijo.
 • Od leta 1645: Ilija Severović iz Stojdrage pri Mokricah.
 • Od septembra 1645: Opat Jurij.
 • Do leta 1673: Brata Jurij in Wolf Dragovanič.
 • Od leta 1759: Jošt Vajkard Anton grof Barbo in Anton Medard pl. Wiederkehr skleneta kupno pogodbo.
 • ?: Grofje Batthyaniji.
 • Od leta 1788: Kmet Andrej Račečič.

Zemljevidi

1763

1824

1787

1824

Viri

Knjige

 • Ukročena lepotica – Sava v naročju zgodovine,  2009.
 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – Dolenjska, 2001.
 • Krajevni leksikon dravske banovine, 1937.

V sodelovanju z

Follow by Email