Buy Me A Coffee

Črešnjevec

(pristava)

Pristava Črešnjevec na vojaški karti iz 18. stol.

  • Sinonimi: Črešnjevec, Mayerhof Tschresniovecz, Kerschdorf
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Štajerska
  • Občina: Brežice
  • Naselje: Stara vas Bizeljsko
  • Koordinate: 45.98345, 15.69618

Zgodovina

  • Označena na jožefinskem vojaškem zemljevidu.

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email