Buy Me A Coffee

Brežiška bastija

Primer bastije iz druge polovice 16. stol.

  • Sinonimi: Bastija
  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Štajerska
  • Občina: Brežice
  • Mesto: Brežice
  • Koordinate: 45.90408, 15.59391

Zgodovina

  •  Viri iz 16. stol. omenjajo, da je bila zgrajena bastija na prelomu V novega mestnega obzidja. Edina lokacija, katera ustreza opisu je lokacija današnjega mostu na Bizeljski cesti. Arheološka izkopavanja v letu 2012 so domnevno odkrila SZ vogalni rob bastije, a so za dokončno potrditev potrebna dodatna arheološka izkopavanja.
  •  Lidarski posnetki terena potrjujejo večjo karo anomalijo pod današnjim mostom. SZ rob lidarske anomalije je točno skladen z domnevno najdbo SZ robom mestne bastije. Na posnetku je tudi zelo lepo viden prelom mestnega obzidja, kot ga opisuje literatura.
  •  Na franciscejskem katastru so vsa zemljišča označena z zeleno, le lokacija domnevne anomalije pa z belo. Po moji domnevi tam stoji ruševina bastije in zato zemlja ni primerna za obdelavo.

Viri

Knjige

Splet

V sodelovanju z

Follow by Email