Grajske stavbe v občini Brežice

Grb mesta Brežice

Brežiško občino deli reka Sava (modra) na Kranjsko (belo) in Štajersko (zeleno) polovico.

Kranjska

Kranjska

Štajerska

stajerska

Dvor Novi dvor

Tabor sv. Vid

Tabor sv. Duh

Tabor sv. Andrej

Dvor Čresnjevec

Mejni stolp Čemehovec

Dvor Prosinec

Grajska pristava Ana

Dva obmejna Rakovniška stolpa

Brežiška grajska pristava

Frančiškanski samostan

Follow by Email