Buy Me A Coffee

Thurn unter Ratschach – Turn v Radečah

Janez Vajkard Valvasor – Turn v Radečah, 1679

Lokacija:

  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Radeče
  • Mesto: Radeče
  • Koordinate: 46.06707, 15.18122

Zgodovina:

Grad Thurn unter Ratschach, v deželnem jeziku Turèn, prištevamo k Dolenjski, leži pa osem milj od Ljubljane tik pri trgu Radeče pod istoimenskim gradom in so ga imenovali Turn v Radečah, ker je bil prvotno zgrajen kot stolp. Svojo lokacijo ima v ravnini tik pod gradom na hribu. Tam so lepi vinogradi, ravna obdelovalna polja poleg vode, torej stoji na zelo prijetnem kraju. Sedanji gospod lastnik ga je prav lepo uredil, kot nam pokaže priložena slika, ker je zapustil radeški grad zaradi njegove lege in si to mesto izbral za bivališče. Nekoč je bil lastnik tega gradu gospod Wolf Avguštin von Wuseth, od katerega ga je kupil sedanji lastnik gospod Andrej Danijel Mordax, baron.

Zemljevid:

Viri:

Knjige:

  • Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske 1689.

V sodelovanju z

Follow by Email