Buy Me A Coffee

Sibenegg – Žibenek

Lokacija

  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Radeče
  • Naselje: Žebnik
  • Koordinate: 46.06435, 15.15099

Janez Vajkard Valvasor: Grad Žebnik, 1689

Zgodovina

Grad in gospostvo Sibenegg se enako izgovarja v kranjskem jeziku Sibènek in leži na Dolenjskem, sedem milj od Ljubljane na sredi med Radečami in Svibnim. Kdo ga je zgradil in mu dal to ime, nam obelodanja Schönleben, ko pripoveduje, kako izvirajo gospodje Svibenski, gospodje Gamberški in gospodje Žibeneški vsi iz istega rodu in da je vsak za sebe zgradil grad in ga imenoval, zlasti pa je gospod von Sibenegg ali Žibeneški imel sedmerokoten grb in po tem grbu ima izvor poimenovanje za grad. Stoji pa ta grad Žibenek na visokem, kamnitem in hudo strmem hribu in je bil nekoč zelo močna in velika stavba, proti vsem stranem zavarovana proti sovražnemu napadu. Do njega se da priti samo od ene strani, toda ta je bila utrjena. Z druge strani pa se mu človek nikakor ne more približati. Okoli gradu sicer raste veliko vina, toda to ni preveč sladko. Potem ko je plemeniti rod gospodov von Siebeneggov, namreč tistih, ki so grad zgradili, odcvetel že pred štiristo leti, so ga za njimi dobili grofje von Haynburgi (ali Vovberški). In tako je to
gospostvo leta 1293 gospod Ulrik drugi grof von Haynburg prodal vojvodi Albrehtu Avstrijskemu za 12 000 mark srebra. In tako je to gospostvo dobila avstrijska vladarska hiša in je zato še danes zastava. In dokler je deželnoknežje, ga upravlja in regira deželnoknežji oskrbnik ali gradiščan. Leta 1421 je to častno mesto prevzel gospod Jörg Scheyrer, deželnoknežji gradiščan na Žibeneku, leta 1493 pa gospod Ludvik Gall, prav tako deželnoknežji gradiščan ali oskrbnik. Sedanji posestnik je gospod Andrej Danijel Mordax, baron.

Zemljevid

Viri

Knjiga

  • Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske 1689.

V sodelovanju z

Follow by Email