Buy Me A Coffee

Ratschach – Radeče

Janez Vajkard Valvasor, 1679

Lokacija:

  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Radeče
  • Mesto: Radeče
  • Koordinate: 46.0678, 15.1827

Zgodovina:

Grad in trg Ratschach, v kranjskem jeziku Radezche, se nahaja na Dolenjskem, sedem milj od glavnega mesta Ljubljane, tri dobre milje pa od mesta Krškega. Merian poroča, da trdi Lazius, da so Radeče stara Romula, toda Schönleben zatrjuje, da so se Radeče nekoč imenovale Praetorium Latovicorum in da to v resnici tudi so. Kraj leži ob Savi pod visokim hribom in trg je sicer v ravnini, grad pa je zgrajen tik nad trgom, na majhnem hribčku. Tu ne manjka lepih ravnih obdelovalnih polj, pa tudi ne prav čudovitega rastja. Toda sedanji gospod possesor je grad zapustil in ta je zato nenaseljen. Blizu trga nad Savo visoko na hribu je kamnita skala, ki ji po kranjsko pravijo Brus, kar je isto kot kamen za brušenje, zato so Radečane v šali imenovali brusači. Toda po tem, ko je pred nekaj leti župnik iz Loke, ali v deželnem jeziku Naloke, dal na štajerski strani Save postaviti ob cesti križ in dal nanj po stari navadi naslikati svete podobe, je na tisti strani, ki je obrnjena proti Radečam, dal naslikati svetega Jožefa, ki brusi motiko na brusu, ki ga poganja Jezušček, kar so tudi izvedli. Toda Radečani so nato tega župnika tožili, trdili so, da je dal tega svetega Jožefa pri brušenju naslikati iz zaničevanja. In nato je bilo župniku naloženo, da mora tam dati naslikati drugo sliko. Kar je tudi storil in priznal napako s temi ostrimi zbadajočimi besedami: Saj je prav in na mestu, da sem dal brusni kamen izbrisati, ker namreč ni naša last, temveč last gospoda Radeškega. Jaz z moje strani tega pripetljaja, ki ga je meni osebno povedal ta župnik, tu nisem podal zato, da bi koga žalil, temveč zato, ker se mi zdi posrečen in za bralce zabaven. Toda sedaj se bomo od Loke vrnili v Radeče. Ta trg je bil v celjski vojni, o kateri smo že govorili na drugem mestu, povsem uničen. Leta 1574 je nadvojvoda kot deželni knez odpravil evangeličanskega pridigarja Johanesa Gotschvvertschitscha, ki je tu pridigal v neki vrtni uti, in še dva druga pridigarja. Tudi so kaznovali nekega meščana, ki se je na odprti cesti lotil tukajšnjega katoliškega vikarja Danijela Slaedeta, ko je na novoletni večer s kadilnico in v koretlju hodil okoli, tako da so ga odpeljali v Ljubljano in zaprli v ječo deželnega glavarstva in potem kaznovali. Malo pred tem je bil tu v Radečah evangeličanski župnik Primož Trubar. Leta 1576 je najvišji hudo kaznoval ta trg s strašno kužno boleznijo. Leta 1579 so radeškim meščanom pod kaznijo prepovedali in na ukaz deželnega kneza strogo zabičali, da si ne sme nihče drzniti, da bi poslušal pridige evangeličanskega predikanta (ali učitelja), ali da bi šel tja. Te Radeče pa so bile nekoč matična hiša gospodov Radeških ali von Ratschach. Ti so pred več kot štiristo leti imeli ta trg v posesti. Tako ga je leta 1206 posedoval
gospod Robert von Ratschach. Bil pa je ta rod v sorodu z gospodi Svibenjskimi, Gamberškimi ali Žibeneškimi, saj so vsi imeli iste prednike. Sedaj sta izumrla tako rod kot tudi ime. Lastniki tega gospostva, gradu in trga so bili nekoč gospodje von Moschkhon, ki so vse to podedovali od gospodov Valvasorjev. Od Moschkhonov so vse dobili v posest gospodje Galli. In od njih je to gospostvo kupil gospod Andrej Danijel Mordax, baron.

Zemljevid:

Viri:

Knjige:

  • Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske 1689.

V sodelovanju z

Follow by Email