Buy Me A Coffee

Aursberg – Turjak

Janez Vajkard Valvasor, 1679

Lokacija:

  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Velike Lašče
  • Naselje: Turjak
  • Koordinate: 45.87695, 14.60748

Zgodovina:

Naše pero bo sedaj odšlo na kraj, s katerega so ob vsakem času prihajali zelo hvaljeni junaki, ki so jasno pokazali, da pogumni levi niso brezbrambne živali in da orli, ki letajo visoko, niso strahopetni golobi. Pri tem mislimo na staro utrdbo, trg in na novi grad Turjak, ki ležijo tesno skupaj. Pri imenu bi omenili, da ga dostikrat postavljajo napak in ga pišejo kot Auersberg ali Auersperg. Toda slavna matična hiša Aurspergov, namreč Turjak, ima v grbu tura, in od nemškega imena za tura − Aur − prihaja ime za Turjak − Aursperg. Pri listanju po antičnih letopisih bomo lahko ugotovili, da je še pred zveličavnim rojstvom našega Odrešenika na tem kraju stalo mesto, ki ga pisci imenujejo Aurupenum ali Auruponum, Strabon pa Aurupium, Antoninus Aurupium, Lazius Auruponum, tudi Aurupium.
K čemer Hier. Megiserus še dodaja, da je rimski cesar Octavianus Augustus sam v lastni osebi s svojo vojsko v letu 31 pred Kristusovim rojstvom osvojil to mesto in nato mesto, ki ni bilo požgano, spet za bivanje prepustil Auropenis ali Aursbergerjem. Temu pritrjuje Joh. Melch. Maderus in še pripominja, da je to mesto okoli leta 451 hunski kralj Atila povsem razrušil in uničil; in da so na kraju, kjer je prej bilo mesto, prebivalci zgradili istoimenski grad, o katerem danes le še malo preostalih zidov priča, da je tu nekoč bilo lepo živeti.

Janez Vajkard Valvasor, 1679

Da pa bralci o tem ne bi dvomili, bom zapisal ta vir in lastne besede omenjenega avtorja: Cujus rudera tantùm hodiè cernuntur, inter quae hanc Inscrioptionem inveni: D. M. AUR. SENECIONIS. MIL. COH. V. PR. P. V. EX CECIL. QVI. VIX. ANN. XXX. M. VIPIUS. TITIUS. COMANIPUL. EX. HER. CONTUBER. CAR. POS. Danes tega kamna ni več mogoče najti, čeprav sem sam* prav prizadevno iskal, da bi si to starino lahko osebno ogledal. Omenjeni Maderus pa nadaljuje takole: 

Sed anno post Christum millesimo, sexagesimo septimo, non longè ab illis ruderibus, Dominus Cunradus ab Aursberg, qui duobus fratribus Germanis, Pilgramo & Adolpho ab Aursberg in veteri castro pacificè cohabitavit, aliud castrum ex fundamento ex – aedificavit &c

Ali mi Nemci takole:
Toda v letu 1067 je gospod Konrad von Aursberg, ki je s svojima rodnima bratoma Pilgramom in Adolfom kar najbolj složno živel v starem gradu, nedaleč stran od starega zidovja od temelja navzgor sezidal nov grad itd. Skoraj istih besed se poslužuje tudi D. Schönleben: 

Relictis filiis Adolpho II. Conrado I. Pilgrimo I. qui auctâ familia, cum in veteri castro Aursberg angustibùs habitarent, novum castrum Ober-Aursberg à fundamentis exorsi condiderunt, circa annum 1060.

Ali po nemško:

Zapustil je tri sinove, Adolfa II. Konrada I. in Pilgrima I., katerim je pri množitvi njihove hiše postalo stanovanje v starem gradu pretesno in so od temeljev na novo zgradili nov grad okoli leta 1060. In tu sedaj prihaja do razhajanja med Maderom in Schönlebnom glede časa, saj prvi govori o letu 1067, drugi pa o letu 1060. To zadevo pa lahko odločim v naslednjih vrsticah, ker sem to ugotovil pri svojem natančnem raziskovanju. Še danes je videti na zadnjem velikem in okroglem stolpu lepo izdelan in z zlatom poslikan kamen, na katerem se nahaja več grbov, v njihovi sredi pa stoji velik, krasno izrezan in pozlačen tur kot stari turjaški grb; pod njim pa je videti naslednji latinsko – nemški napis z v kamen vklesanimi
črkami:
Anno Domini 1067  je gospod Conrad von Aursperg začel graditi, potem je bil zaradi potresa leta 1511 razrušen in jaz, Trojan von Aursperg, vrhovni komur na

Janez Vajkard Valvasor, 1679

Kranjskem in v Slovenski marki, sem ga do tal podrl in začel znova graditi, v letu 1570. In iz tega jasno sledi, da je današnji grad Turjak, v katerem sedaj prebivajo, bil zgrajen v letu 1067. Toda samo malo časa je takrat cvetel v zaželenem blagostanju, ker so ga kmalu spet razrušili, kot nam sporoča dr. Schönleben takole:

Pilgrinus II. et Conjuge nondum nota, tulit Pilgrinum III. Conradum III. & Engelbertum I. Sophiam I. &Agnetem, quae juncta Henrico Comiti ab Ortenburg, circa A. 1140. mater ex eo Ottonis Comitis, & Hermanni ex Archidiacono Carinthiae electi Episcopi Gurcensis, quorum Otto post obitum Pilgrini II. praetendens dotem maternam, ceu sibi debitam, bellum intulit Pilgrino III. (uti hac tempestate passim nobilitas inter se infesta committebat arma) quo Aursberg castrum vastavit &c.

Kar pomeni:

Pilgrim drugi je iz neke doslej neznane soproge spočel Pilgrima III., Konrada III. in Engelbrehta I. ter nadalje Zofijo I. in Agnes, ki se je okoli leta 1140 poročila z grofom Henrikom Ortenburškim in postala mati grofa Ota in Hermana, ki je bil iz koroškega arhidiakona izvoljen za krškega škofa. In med temi je po smrti Pilgrima drugega z zahtevo po njegovi materi pripadajoči dediščini začel vojno proti Pilgrimu III. (kot je takrat plemstvo, ki se je sprlo, takoj zagrabilo za orožje) in zaradi tega spora je uničil turjaški grad. In ta uničena stavba se je morala kaditi v svojem pepelu do leta 1190, ko jo je gospod Adolf Aursberg spet zgradil iz prahu, kot to dr. Schönleben dokazuje z naslednjimi besedami:

Hic Adolphus dirutam arcem Aursberg, denuò reaedificavit, & pristino splendori restituit.

Kar pomeni:
Ta Adolf je razrušeni grad Turjak postavil nazaj in spet vzpostavil njegov prejšnji sijaj. Komaj pa je bila ta zgradba končana, ko se je okoli leta 1200 Oto ali Otoman von Aursberg zapletel v vojno z grofom Goriškim in Ortenburškim ter tudi oglejskim patriarhom, ki se je na koncu polastil gradov Turjak in Gradišče in znova porušil vse, kar je bilo pravkar zgrajeno, čeprav se je Turjak dolgo zelo pogumno branil. Večkrat citirani dr. Schönleben nam poroča tudi o tem, ko piše:

Hic Ottomannus castrum Aursberg, quod Adolphus Pater instauraverat, denuò in rudem conjectum vidit, à Comitibus Goritiensibus, quibus se non tantùm Ortenburgici, sed & Patriarcha Aquilejensis, Volcherus, adjuxerat. Hic Gradisch castrum, quod Ottomannus suae familiae primus adjecerat, diruit, mox etiam Aursbergum, nihilque praetermisit, quo potentiam, vel fortè renitentiam Aursbergicae familiae deprimeret:

Ta Otoman je moral z žalostnimi očmi gledati grad, ki ga je bil njegov oče pravkar šele ponovno zgradil, v pepelu, kar niso storili samo grofje Goriški, temveč se jim je pridružil tudi oglejski patriarh po imenu Volker. Ta zadnji omenjeni se je polastil tudi gradu Gradišče, ki ga je Otoman šele pridobil za svojo družino, in ga razrušil in upepelil, pri čemer mu je Turjak kmalu sledil; in opustil ni ničesar, kar bi lahko oslabilo in izničilo moč Turjačanov. V letu 1270 sta oba brata gospod Peter in gospod Volbenk von Aursberg po zelo temeljitem posvetu s svojimi ostalimi brati prodala spodnji turjaški grad ali staro trdnjavo Herbartovim vnukom in jim ga tudi predala, čeprav ga niso dolgo obdržali v posesti. Baltazar von Aursperg, ki je sicer izviral iz nižje in stranske postelje, vendar je bil v rodbini zelo spoštovan, pa je bil tudi kancler oglejskega patriarha in župnik v Škocjanu, je ta grad spet kupil nazaj od svojih bratrancev in je grad tako spet prišel nazaj v glavno linijo Aursbergov. Tudi ta predel je moral okusiti morilske sablje in roparski vpad najhujšega in dednega sovražnika krščanskega imena, ki je v letu 1528 v mesecu juliju vdrl v deželo in upepelil vasi, izropal vse dobrine in okrutno poklal prebivalce. Vendar ga je Aursberg nagnal in nekateri med njimi so morali služiti pri odpravi škode. Toda mi se bomo vrnili k opisu lege, pri katerem so nas ovirale nekatere še v starih časih sporne točke, ki smo jih morali razčistiti. Stari grad, trg in novi grad Turjak ležijo čisto skupaj, spadajo pa v Srednjo Kranjsko, vse to leži na pol poti med Ljubljano in Ribnico, kajti od Ljubljane štejemo tri milje, od Ribnice pa prav tako tri milje. Kar pa se tiče stare trdnjave oziroma starega gradu, od njega ni ostalo nič drugega kot mrhovina, to pomeni, samo nekaj preostalih ruševin zidov, je torej čisto zapuščen in neobljuden. Vendar pa so ti kosi zidovja občudovanja vredni, saj so tako trdni in trdi, da jim vsa človeška prizadevanja lahko komaj kaj izpulijo. To potrjujem iz svoje lastne izkušnje, kajti bil sem* v preteklem letu 1686 sam prisoten, ko je grof von Aursperg kot posestnik gospostva zaukazal, naj izlomijo nekaj kamenja, da bi ga uporabili pri drugih zgradbah. Vendar je bil ves trud zaman in oditi smo morali, ne da bi karkoli opravili, kajti zid je bil nepremagljiv in ni bilo vredno truda, da bi potegnili te kamne iz zidu. Pa vendar kažejo še preostali zidovi, da grad ni bil posebno velik in da je bil zgrajen v obliki trikota, in tega pravzaprav imenujejo staro turjaško utrdbo. Novi ali sedanji grad Aursberg, po kranjsko Tryackh, si je to ime izposodil od nemške besede Dreick ali trikot, ker je bil grad zgrajen skoraj trikotno in je bil vsak vogal utrjen z velikim okroglo zgrajenim stolpom; tudi stara turjaška trdnjava je bila trikotna. Stari grad leži zelo visoko v hribu, nima okoli sebe prav nič ravnine in tudi notranje dvorišče ni ravno, temveč neenakomerno in strmo.

Janez Vajkard Valvasor, 1679

Zidovi so zaradi svoje neznanske debeline in strašne trdnosti prav grozni. Ves grad, tudi tri stolpe, pa obdaja pas, in od tal do tega pasu je vse kar najbolj sijajno izvedeno z velikimi kvadri, tako da lahko zdrži dolg sovražni napad in se lahko vztrajnosti napadalcev samo smeje. Notri, v grajskem dvorišču, je neznansko velika in umetelna cisterna, kakršne ni druge v celi Kranjski. Razen tega ima ta grad tudi precej veliko kapelo z oltarjem Naše ljube Gospe, pri katerem vsak dan opravijo službo Božjo. Poleg te kapele pa je tudi luteranska ali evangeličanska, v katere gornjih obokih je nameščenih več grbov. V tej kapeli je našlo svoje zadnje počivališče tudi več turjaških prednikov, ki so bili privrženci te vere. Kot kažejo in dokazujejo tudi lepo izklesani in obdelani nagrobniki. Iz duhovne orožarne se bomo podali v posvetno, ki je obilno opremljena z vsemi vrstami pušk. Muškete, risanice in drugo strelno orožje, pa sulice, helebarde, sekače in podobno lepo kažejo, kakšno dobrodošlico se da pripraviti prihajajočemu sovražniku tako iz daljave kot z bližine. Toda ta orožarna se ponaša tudi s turškimi puškami pa vsemi mogočimi ščiti, kopji, sabljami, ki jih še lepo dopolnjujejo med njimi izobešene standarte in uplenjene turške zastave in šotori. In končno je tu mogoče najti tudi vsa vojna glasbila, od velikih bobnov in pavk do manjših, ki dostikrat prestrašenim vojakom vlivajo pogum in lahko osvežijo tiste, ki obupavajo. Toda preden bomo to orožarno zapustili, bomo še pogledali majhno leseno skrinjico, ki skriva neprecenljivo dragocenost. Naklonjeni bralec se bo čudil, kako je tisto, kar bi spadalo v zakladnico, pristalo v orožarni med ščiti in orožjem. Toda takoj se bo nehal čuditi, če mu jo bodo odprli in bo v njej zagledal dve človeški glavi, in sicer samo kožo, odluščeno od lobanje in drugega dela glave, ki je znotraj nagačena, navzven pa še kaže brado in lase. In čisto upravičeno hranijo ta veliki zaklad pri vojaškem orodju, saj sta oba to orožje uporabljala in pri tem tudi izgubila življenje. Sedaj okoli glav nasuto žaganje cipres ne odganja samo črvov in ščurkov, ki take dragocenosti radi glodajo, temveč je obenem tudi večna priča neskončnega spoštovanja in grenkega sočutja, ki ga občutimo do tega zaklada od nekdaj in še danes. Ena je glava Herbarta Aursberga, kranjskega deželnega glavarja, ki je po srečanju in viteškem bojevanju pri Budačkem 22. septembra v letu 1575 moral okusiti turško sabljo ter zapustiti Kranjsko in svoje življenje. Druga pa je glava gospoda Friderika Višnjegorskega, ki so ga posabljali v isti bitki. Ko so potem obe junaški glavi odrli in raztegnjene in pripravljene kože dostavili turškemu cesarju v Carigrad, so jih gospodje Turjaški odkupili za dober denar in jih prinesli na Turjak v večen spomin in da jih lahko vsak vidi. V enem od stolpov je zelo globoko pod zemljo strašljiva in grozovita turška ječa kot zelo zasluženo stanovanje za sovražnika, ki mu manjka vsaka človečnost. Imajo pa tudi še druge ječe, ki so malo bolj znosne in so namenjene za vse mogoče zlodelce in prestopnike. To gospostvo in grad namreč imata zelo daleč segajoče deželno in krvno sodišče. Ta grad je sam na sebi zelo velik, ima neverjetno številne sobe in kleti ter druge prostore, od katerih nekatere krasijo upodobitve gospodov Aursbergov, v drugih pa lahko vidimo celotni turnirski kiras ter vse oklepe in drugo za moške in konje. Vse pohvale vredno je prizadevanje sedanjega gospoda grofa za izboljšavo in krasitev mnogih sob in za novo izgradnjo različnih koristnih in prikupnih stvari. Konjski hlev, ki je bil na novo zgrajen v sedanjem letu 1686, sicer ni posebej velik, je pa zelo lep in opremljen s kamnitimi jaslimi. Zanimiv je živalski vrt na prostem pod gradom z vso mogočo divjadjo. Zanimiva je v grajskem dvorišču postavljena ptičnica, v kateri je slišati nadvse prikupno petje, kot lahko sam potrdim. Zunaj, pred gradom je tudi lepa velika jahalna šola in tik pod njo je na vzpetini videti zidovje starega turjaškega gradu. Tam so šele pred enim letom pripravili prikupen prostor za kraljiče. Grad pa krasi tudi velika lipa, ki stoji blizu njega in s svojim zelenjem in širokimi vejami v pekoči vročini nudi prijetno senco. Tik za gradom je trg Turjak, ki pa je majhen in ima zelo malo slabih hiš. Nedaleč proč, približno četrt ure hoda, je zelo prijeten gozdiček smrek in jelk, v katerem izvira izredno lep izvir, zaradi katerega je že tako prijetni kraj še bolj prikupen. Poleti gospod grof dostikrat koga povabi sem k obedu. Med tem gozdičkom in Turjakom je skala, ki je kar posuta s kamni, katerih oblika spominja na srce. In pol ure stran od gradu je hrib, na katerem je najti nešteto kristalov, ki pa so majhni, blizu tega mesta pa se nahaja tudi lep bel marmor, ki prizadevnemu iskalcu tudi nakloni samo majhne koščke. Vsakoletno praznovanje, ki najbolj veseli Turjačane, ker imajo vsi prebivalci veselje s streljanjem, pogostitvami, vriskanjem in drugimi zabavnimi stvarmi, se vedno dogaja na dan svetega Ahaca, to je na dan, ko je eden od junaških Turjačanov, Andrej Turjaški, izbojeval zmago v veliki bitki s Turki pri Sisku, 22. junija, namreč na dan svetega Ahaca v letu 1593 kot novi Ahil in Turke povsem premagal, kot smo povedali že na drugem mestu. Gospostvo Turjak je bilo povzdignjeno v grofijo, ostaja pa tudi matična hiša knezov in grofov Aursbergov, ki ga nikoli niso izgubili iz rok. Trenutno je pokorno gospodu Wolfu Engelbrehtu grofu Aursbergu, deželnemu maršalu Kranjske itd. 

Zemljevid:

Viri:

Knjige:

  • Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske 1689.

V sodelovanju z:

Follow by Email