Buy Me A Coffee

Arch – Raka

Janez Vajkard Valvasor, 1679

Lokacija:

  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Krško
  • Naselje: Raka
  • Koordinate: 45.92791, 15.38549

Zgodovina:

Grad Arch ali po kranjsko Raka stoji na Dolenjskem in je od glavnega mesta Ljubljane oddaljen deset milj, od mesta Krško pa eno miljo. Stoji na vzpetini, na izredno rodovitnem kraju, z mnogimi sadnimi drevesi, vinskimi goricami, žitnimi polji ter lepimi travniki. Razen tega ima na razpolago tudi veliko lesa in poseduje cele kostanjeve gozdove. Nedaleč proč od tega gradu stojita farna cerkev in lepa vas, ki nosita isto ime. Nekoč so ta kraj imenovali utrdba, ker je zgrajen tako, da lahko zdrži sovražnikov napad in ga izniči. Sicer pa je ta grad matična hiša gospodov von Arch ali Archerjev. V ustanovitvenem pismu iz Kostanjevice piše pri podpisih: Anno 1248. Winther de Archa, Stugelinus de Archa in njegova žena Marusch N. so imeli leta 1316 trdnjavo v posesti. In tako jo je leta 1405 posedoval Merckhlein Archer, ki mu je leta 1421 sledil Marquard Archer, vse dokler niso zadnjega njegovega rodu N. Archerja turške roparske ptice v letu 1471 zajele in odvlekle s seboj. Tako je kranjsko plemstvo izgubilo to slavno rodbino. V globoki nevednosti je ostalo zakopano, katera družina je nato grad podedovala, saj v starih letopisih in njihovih prilogah o tem ni prav nobenega podatka. Toda v našem sedanjem stoletju so bili lastniki gradu gospodje von Wernegk ali Verneški, dokler ni prišel v last gospodov Kheysellov. Še danes je lastnik gradu gospod Franc Rudolf Kheysell. Toda tudi ta grad je moral izkusiti človeško spremenljivo srečo. Kajti ko je leta 1515 kmečka zveza ali vstaja zanetila požar vstaje in se je ta na veliko razplamtel, so kmetje med drugimi gradovi zavzeli tudi ta grad in ga upepelili, odvlekli iz njega vse, kar se je dalo, in grad povsem uničili.

Zemljevid:

Vir:

Knjiga:

  • Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske 1689.
Follow by Email