Buy Me A Coffee

Alt Gutenberg – Stari Gutenberg

Janez Vajkard Valvasor, 1679

Lokacija:

  • Država: Slovenija
  • Pokrajina: Kranjska
  • Občina: Tržič
  • Naselje: Bistrica pri Tržiču
  • Koordinate: 46.36198, 14.28873

Zgodovina:

Grad Alt Gutenberg, ali po kranjsko Stari Gutenberg, je dobil to ime prav po neumnem, saj stoji na gori, ki nima nič dobrega, temveč je samo polna skal, brez drevja, pa tudi brez rud in mineralov. Sicer pa leži na Gorenjskem in je od glavnega mesta Ljubljane oddaljen 6 milj, od trga Tržiča pa pol ure. Prej je to bila precej velika zgradba, toda sedaj je večina že razrušena, ker je bil grad dolgo nenaseljen in so se lastniki tega gradu večinoma zadrževali v Tržiču. Tik za tem visokim skalnim gorskim gradom teče mimo voda, ki se imenuje Tržiška Bistrica. Ta grad je bil nekoč zelo znana matična hiša gospodov Gutenbergerjev. Toda po tem, ko je ta rodovina že zdavnaj zapustila Kranjsko in tostransko življenje, so jo kot posestniki nasledili gospodje Zuickl, saj ga je pozneje od nekega gospoda Zuickla kupil gospod Karl von Juritsch, ko je bil carinski in proviantni mojster za hrvaško in morsko mejo. Ta zadnji je grad prepustil gospodu Henriku Paradeiserju, deželnemu upravitelju Kranjske; od tega je s poroko prešel na gospoda Danijela von Eckha. Po njegovi smrti je ostal v lasti gospe Renate, rojene Paradeiserjeve, kot njegove gospe soproge; nato je s poroko prišel v roke gospoda Jurija Maksimilijana grofa Barbo, toda po njegovi smrti je spet prišel v njeno posest in ga še vedno poseduje. Je pa tudi dokazljivo, da je grad nekoč bil last gospodov Lambergov.

Zemljevid:

Vir:

Knjiga:

  • Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske 1689.
Follow by Email